Latinsk litteratur i översättning: romersk retorik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen omfattar olika typer av texter från både den teoretiska retorikens system och den praktiska retoriken i form av politiska och juridiska tal. Ett urval av översatta texter av bl.a. Cicero, Caesar och Tacitus studeras. Texternas språk och struktur samt förhållandet mellan talare och historisk kontext uppmärksammas. Texterna diskuteras och analyseras även ur ett stilistiskt, litterärt och historiskt perspektiv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen