Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Publik och konstpedagogik

Kursen ger inblick i metoder och tekniker som rör arbetet med publika frågor och pedagogiska redskap i utställningssammanhang.

Aspekterna pedagogik, förmedling och kommunikation i förhållande till en utställning diskuteras, samt hur dessa faktorer kan se olika ut beroende på projektets art och dess organisation. Kursen belyser vidare olika traditioner inom konstpedagogik och förmedling, i ett nationellt och internationellt perspektiv. Den innefattar även ett moment om konstkritik.