Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konstjuridik

Den här kursen ingår i det internationella masterprogrammet i curating, med inriktning mot konst, management och juridik. Kursen introducerar studenten till en rad begrepp, regler, praktiker och strategier relaterat till juridik som är av vikt i curatorns processer och praktiker.

Det inkluderar immaterialrätt med fokus på upphovsrätt och företagshemligheter och rättighetsstrategier, avtals- och kontraktsrätt, provokativ konst och konstnärlig frihet (yttrandefrihet) samt också upphandling av konst.

Läs mer på kursens engelska sida

  • Kursupplägg

    Examinator

    Höstterminen 2022

    Robin McGinley, universitetslektor
    Magdalena Holdar, universitetslektor