Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Konst och organisation

Kursen introducerar begrepp som är centrala inom arts management, det vill säga management som rör konstområdet, såsom utställningar och andra former av curatoriella praktiker. Kursen ingår i det internationella masterprogrammet i curating, med inriktning mot konst, management och juridik.

  • Kursupplägg

    Examinator

    Våren 2022

    Robin McGinley, Universitetslektor,
    Magdalena Holdar, Universitetslektor