Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konst och organisation

  • 7,5 hp

Kursen introducerar begrepp som är centrala inom arts management, det vill säga management som rör konstområdet, såsom utställningar och andra former av curatoriella praktiker. Kursen ingår i det internationella masterprogrammet i curating, med inriktning mot konst, management och juridik.