Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundämnenas upptäckt, orienteringskurs

Under denna kurs lär du dig mer om grundämnenas uppkomst.

Photo: Anja-Verena Mudring
Photo: Anja-Verena Mudring

Orienteringskursen Grundämnenas upptäckt 7,5 hp behandlar historien bakom upptäckterna av ett flertal grundämnen (t.ex. litium, yttrium och ytterbium) i närheten av Stockholm (Ytterby, Utö) med fokus på de geologiska förutsättningarna för grundämenas förekomster samt hur dessa grundämnen separerades. Begreppet atom och det periodiska systemet kommer att förklaras. Grundämnenas användning i olika material kopplas till pågående forskning med särskild fokus på grundämnena som upptäcktes i närheten av Stockholm. Problem med vissa råvarors kritiska tillgänglighet belyses och kopplas till vikten av återvinning.

VIKTIG INFORMATION - Kursen kommer ges som distanskurs under sommaren 2021.  Laborationer kommer ersättas med inlämningsuppgifter och exkursionen till Ytterby kan man delta i antingen på riktigt eller live via Zoom. 

 

 • Kursupplägg

  Kursen ges som en sommarkurs under sommaren 2021.

  Kursen består av nio 3-timmars kvällsföreläsningar, en laboration, samt två heldagsexkursioner till Ytterby respektive Utö i Stockholms skärgård.

  Kursen ges av Institutionen för material- och miljökemi i samarbete med Institutionen för geologiska vetenskaper.

  Dina lärare är Mats Johnsson, Gunnar Svensson och Alasdair Skelton. Mats och Gunnar är forskare och lärare vid Institutionen för Material- och Miljökemi. Alasdair Skelton är forskare och lärare vid Institutionen för Geologiska Vetenskaper.

  Föreläsningar

  Föreläsning 1: Atomer och hur det periodiska systemet är uppbyggt (4230 Kb) (Mats Johnsson)
  Föreläsning 2: Från förhistorisk tid till 1600-talet (4925 Kb)   (Mats Johnsson)
  Föreläsning 3: Upptäckter under 1700-talet (4012 Kb)   (Mats Johnsson)
  Föreläsning 4: Upptäckter under 1800-talet (4665 Kb)   (Mats Johnsson)
  Föreläsning 5 & 6: Upptäckter av nya grundämneni Stockholms berggrund: Ytterby och Utö (11470 Kb)   (Alasdair Skelton)
  Laborationer: Laborationskompendium (11000 Kb) (Mats Johnsson, Gunnar Svensson)
  Föreläsning 7: Upptäckter under 1900-talet (4663 Kb)   (Mats Johnsson)
  Föreläsning 8: Grundämnenas användning (ca 103 MB, uppdaterad 24 mars) (Gunnar Svensson) | Grundämnenas användning (filmer) (138 Kb)

  Föreläsning 9: Kritiska råvaror (Gunnar Svensson) | Kritiska råvaror (filmer) (196 Kb) (filmer)

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

  Examinator

  Kursansvarig
  Professor Mats Johnsson

  E-post:        mats.johnsson@mmk.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Jordens grundämnen och deras upptäckt:
  vol 1, Några viktiga teknikmetaller, Industrilitteratur 1998
  vol 2, Sällsynt – Ädelt – Aktivt, Industrilitteratur 1999
  vol 3, Byggstenar för marken och vattnet, Industrilitteratur 2000

  Det finns också en intressant artikelserie i tidskriften Nature Chemistry om de olika grundämnena som kan laddas ner fritt: http://blogs.nature.com/thescepticalchymist/2012/09/in-your-element-round-up.html

  Extra läsmaterial: Nature's building blocks – an A–Z guide to the elements, Oxford University press 2011 av John Emsley.

 • Kontakt

  Kursansvarig
  Professor Mats Johnsson

  E-post:        mats.johnsson@mmk.su.se

  Chemistry Section & Student Affairs Office:

  Office:        Kemiska övningslaboratoriet M345
  E-mail:       kemi@su.se

  https://www.kemi.su.se/english/