Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundämnenas upptäckt, orienteringskurs

Under denna kurs lär du dig mer om grundämnenas uppkomst.

Photo: Anja-Verena Mudring
Photo: Anja-Verena Mudring

Orienteringskursen Grundämnenas upptäckt 7,5 hp behandlar historien bakom upptäckterna av ett flertal grundämnen (t.ex. litium, yttrium och ytterbium) i närheten av Stockholm (Ytterby, Utö) med fokus på de geologiska förutsättningarna för grundämenas förekomster samt hur dessa grundämnen separerades. Begreppet atom och det periodiska systemet kommer att förklaras. Grundämnenas användning i olika material kopplas till pågående forskning med särskild fokus på grundämnena som upptäcktes i närheten av Stockholm. Problem med vissa råvarors kritiska tillgänglighet belyses och kopplas till vikten av återvinning.

VIKTIG INFORMATION - Kursen ges som distanskurs under sommaren 2022.  Laborationer kommer ersättas med inlämningsuppgifter och exkursionen till Ytterby kan man delta i antingen på riktigt eller live via Zoom. 

 

 • Kursupplägg

  Sommarkursen består av nio 2,5 timmars kvällsföreläsningar, en laborationsuppgift (videofilmer) med inlämningsuppgift, samt en exkursion till Ytterby i Stockholms skärgård med inlämningsuppgift.

  Kursen ges av Institutionen för material- och miljökemi i samarbete med Institutionen för geologiska vetenskaper.

   

  Undervisning

  Kursen består av:

  • Kvällsföreläsningar online
  • En laborationsuppgift (videofilmer) med inlämningsuppgift
  • En exkursion till Ytterby i Stockholms skärgård med inlämningsuppgift

  Dina lärare är Mats Johnsson, Gunnar Svensson och Alasdair Skelton. Mats och Gunnar är forskare och lärare vid Institutionen för Material- och Miljökemi. Alasdair Skelton är forskare och lärare vid Institutionen för Geologiska Vetenskaper.

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

  Examinator

  Kursansvarig
  Professor Mats Johnsson

  E-post:        mats.johnsson@mmk.su.se

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Jordens grundämnen och deras upptäckt:
  vol 1, Några viktiga teknikmetaller, Industrilitteratur 1998
  vol 2, Sällsynt – Ädelt – Aktivt, Industrilitteratur 1999
  vol 3, Byggstenar för marken och vattnet, Industrilitteratur 2000

  Det finns också en intressant artikelserie i tidskriften Nature Chemistry om de olika grundämnena som kan laddas ner fritt:

  http://blogs.nature.com/thescepticalchymist/2012/09/in-your-element-round-up.html

  Extra läsmaterial: Nature's building blocks – an A–Z guide to the elements, Oxford University press 2011 av John Emsley.

 • Kontakt

  Kursansvarig
  Professor Mats Johnsson

  E-post:        mats.johnsson@mmk.su.se

  Chemistry Section & Student Affairs Office:

  Office:        Kemiska övningslaboratoriet M345
  E-mail:       kemi@su.se

  https://www.kemi.su.se/english/