Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundämnenas upptäckt, orienteringskurs

Under denna kurs lär du dig mer om grundämnenas uppkomst.

Lärare står bland massa buskar och träd nedanför en plakett från ASM International.
Kursansvarig Mats Johnsson vid Ytterby gruva där flera grundämnen upptäcktes.

Orienteringskursen Grundämnenas upptäckt 7,5 hp behandlar historien bakom upptäckterna av ett flertal grundämnen. Det är fokus på de geologiska förutsättningarna för grundämnenas förekomster, hur dessa grundämnen separerades och teknikskiften under historien som gjort nya upptäckter av grundämnen möjliga. Begreppen atom och det periodiska systemet kommer att förklaras. Grundämnenas användning i olika material kopplas till pågående forskning med särskild fokus på grundämnena som upptäcktes i närheten av Stockholm i Ytterby och på Utö (t.ex. yttrium, ytterbium och litium). Problem med vissa råvarors kritiska tillgänglighet belyses och kopplas till vikten av återvinning.

VIKTIG INFORMATION - Kursen ges som distanskurs under sommaren.  Det kommer att vara två inlämningsuppgifter; en baserad på frågor kring laborationer som finns tillgängliga som korta videos, samt en inlämningsuppgift som baseras på en exkursionen till Ytterby där man kan delta antingen på riktigt eller live via Zoom.

 

 • Kursupplägg

  Sommarkursen består av nio 2,5 timmars kvällsföreläsningar, en laborationsuppgift (videofilmer) med inlämningsuppgift, samt en exkursion till Ytterby i Stockholms skärgård med inlämningsuppgift.

  Kursen ges av Institutionen för material- och miljökemi i samarbete med Institutionen för geologiska vetenskaper.

   

  Undervisning

  Kursen består av:

  • Kvällsföreläsningar online
  • En laborationsuppgift (videofilmer) med inlämningsuppgift
  • En exkursion till Ytterby i Stockholms skärgård med inlämningsuppgift

  Dina lärare är Mats Johnsson, Gunnar Svensson och Alasdair Skelton. Mats och Gunnar är forskare och lärare vid Institutionen för Material- och Miljökemi. Alasdair Skelton är forskare och lärare vid Institutionen för Geologiska Vetenskaper.

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

  Examinator

  Kursansvarig
  Professor Mats Johnsson

  E-post:        mats.johnsson@mmk.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Jordens grundämnen och deras upptäckt:
  vol 1, Några viktiga teknikmetaller, Industrilitteratur 1998
  vol 2, Sällsynt – Ädelt – Aktivt, Industrilitteratur 1999
  vol 3, Byggstenar för marken och vattnet, Industrilitteratur 2000

  Det finns också en intressant artikelserie i tidskriften Nature Chemistry om de olika grundämnena som kan laddas ner fritt:

  http://blogs.nature.com/thescepticalchymist/2012/09/in-your-element-round-up.html

  Extra läsmaterial: Nature's building blocks – an A–Z guide to the elements, Oxford University press 2011 av John Emsley.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig
  Professor Mats Johnsson

  E-post:        mats.johnsson@mmk.su.se

  Chemistry Section & Student Affairs Office:

  Office:        Kemiska övningslaboratoriet M345
  E-mail:       kemi@su.se

  https://www.kemi.su.se/english/