Grundämnenas upptäckt, orienteringskurs, 7,5 hp

Om kursen

Kursen tar upp historien bakom upptäckterna av ett flertal grundämnen från antiken till nutid och hur synen på material och grundämne har ändrats över tid. Begreppet atom och det periodiska systemet kommer att förklaras och hur det periodiska systemet konstruerades och utvecklades. Grundämnenas användning i olika material görs med särskild fokus på grundämnena som upptäcktes i närheten av Stockholm. Varför vissa grundämnen är vanligare än andra och problematiken med vissa råvarors kritiska tillgänglighet belyses och kopplas till vikten av återvinning. Kursen ges i samarbete mellan institutionen för material och miljökemi (MMK) och institutionen för geologiska vetenskaper (IGV). Förutom föreläsningar omfattar kursen en laboration och två exkursioner i Stockholmstrakten.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen