Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundämnenas upptäckt, orienteringskurs

  • 7,5 hp

Kursen tar upp historien bakom upptäckterna av ett flertal grundämnen från antiken till nutid och hur synen på material och grundämne har ändrats över tid. Begreppet atom och det periodiska systemet kommer att förklaras och hur det periodiska systemet konstruerades och utvecklades. Grundämnenas användning i olika material görs med särskild fokus på grundämnena som upptäcktes i närheten av Stockholm. Varför vissa grundämnen är vanligare än andra och problematiken med vissa råvarors kritiska tillgänglighet belyses och kopplas till vikten av återvinning. Kursen ges i samarbete mellan institutionen för material och miljökemi (MMK) och institutionen för geologiska vetenskaper (IGV). Förutom föreläsningar omfattar kursen en laboration och två exkursioner i Stockholmstrakten.

VIKTIG INFORMATION - Kursen kommer ges som distanskurs under sommaren 2020. Exkursioner och laborationer kommer ersättas med inlämningsuppgifter. Kontakta exp@kol.su.se om du har ytterligare frågor.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.