Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktik i kemi

Studenten deltar under handledning i den dagliga verksamheten på ett företag, en myndighet eller annan arbetsplats med kemianknytning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.