Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Praktik i kemi

Studenten deltar under handledning i den dagliga verksamheten på ett företag, en myndighet eller annan arbetsplats med kemianknytning.

Olof

Denna kurs ger generell arbetslivserfarenhet och inblick i en organisation och verksamhet. Studenterna måste själva hitta en passande handledare som sedan måste godkännas av institutionen (kursansvarig). Kursen ges bara inom kandidatprogrammet i kemi.

 • Kursupplägg

  Praktiken ska beskrivas i en arbetsplan som också måste godkännas innan praktiken påbörjas.

  Examination

  - Labbdagbok
  - Muntligt seminarium
  - Deltagande i daglig verksamhet

  Examinator

  Lasse Eriksson
  lars.eriksson@mmk.su.se

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig och examinator HT
  Kemiska sektionens kansli & studentexpedition