Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kemi för förnybar energiproduktion och lagring

Kursen ger en översikt över olika tekniker för förnybar energi, kemin bakom och och diskuterar också hållbarhetsaspekten.

Kursen ges på englska och du kan läsa mer på den engelska sidan.

Chemistry of Renewable Energy Generation and Storage

  • Kontakt

    Kemiska sektionens kansli & studentexpedition