Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Materialkemi för miljötekniska tillämpningar

Hållbar kemi kan vara en del av lösningen på att minska miljö och klimatrelaterade probelm. Under denna kurs lär du dig med om hur man kan använda materialkemi för detta syfte.

Kursen ges endast på engelska. För att läsa mer på den engelska sidan klicka på länken nedan.

Materials Chemistry for Environmental Applications