Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Latinamerikastudier, Praktik/Fältarbete

  • 30 hp

Studenten tillägnar sig kunskaper i teori och metod inom samhällsvetenskap eller humaniora eller om Latinamerikas kultur och samhälle vid vistelse utomlands som redovisas skriftligt i form av en rapport eller uppsats som examineras här.