Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kroppar och gränser i Latinamerika: socialisering, förändring och aktuella debatter

Kursen behandlar hur individuella erfarenheter, sociokulturella föreställningar och globala trender manifesteras genom kroppen. Å ena sidan är kroppen en gemensam nämnare människor emellan, å andra sidan är kroppen och fysiskt utseende de främsta arenorna för differentiering och etablerande av sociala hierarkier. Med utgångspunkt i olika empiriska studier från och om Latinamerika erbjuder kursen möjlighet att kritiskt granska samtida debatter om kroppen och kroppsliga praktiker. Kursen omfattar fyra teman:

  • samhällsvetenskapliga teorier om kroppen;
  • sociokulturella föreställningar om kroppen och kroppsliga praktiker i diverse delar av Latinamerika;
  • kropp, media och konsumtion i Latinamerika;
  • nya tekniker, nya utmaningar – lokala och globala debatter om kroppen.