Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Barns språkutveckling - magisterkurs

Magisterkursen är för dig som läser masterprogrammet i barns språkutveckling och vill skriva en magisteruppsats som examensarbete.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter vad gäller att planera, genomföra och skriftligt redovisa en självständig forskningsuppgift. 
Den obligatoriska seminarieserien för uppsatsstudenter ges på engelska, men uppsatsen kan skrivas på svenska.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier och handledning. 

  Examination

  Kursen examineras genom i) ett skriftligt PM i vilket examensarbetets ämne preciseras; ii) ett skriftligt examensarbete där studentens utförda forskningsuppgift redovisas; iii) försvar av det egna examensarbetet; iv)opposition på en annan students examensarbete; v) deltagande i seminariediskussionerna.

  Examinator

  Ljuba Veselinova (examinator och kursansvarig VT23)
  ljuba@ling.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Se schema

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

   

  Studentexpedition