Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barns språkutveckling - magisterkurs

 • 15 hp

Magisterkursen är för dig som läser Masterprogram i barns språkutveckling och vill skriva en magisteruppsats som examensarbete.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter vad gäller att planera, genomföra och skriftligt redovisa en självständig forskningsuppgift. 
Den obligatoriska seminarieserien för uppsatsstudenter ges på engelska, men uppsatsen kan skrivas på svenska.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier och handledning. 

  Examination

  Kursen examineras genom i) ett skriftligt PM i vilket examensarbetets ämne preciseras; ii) ett skriftligt examensarbete där studentens utförda forskningsuppgift redovisas; iii) försvar av det egna examensarbetet; iv)opposition på en annan students examensarbete; v) deltagande i seminariediskussionerna.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledare

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden