Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska IV, med litterär inriktning, inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan

Kursen fördjupar det teoretiska studiet i litteraturvetenskap.

Kursen inleds med två delkurser som fördjupar det teoretiska studiet i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik. I kursen ingår också ett självständigt arbete där du visar fördjupad kunskap inom ämnet litteraturvetenskap.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av följande delkurser

  Delkurs 1: Litteraturvetenskaplig teori i praktiken, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att fördjupa det teoretiska studiet i ämnet och stimulera till kritiskt tänkande på vetenskaplig grund. Olika teoretiska och metodologiska perspektiv diskuteras och tillämpas i litterär textanalys.

  Delkurs 2: Litteraturvetenskaplig kurs, 7,5 hp

  Litteratur och intersektionalitet
  Delkursen behandlar litterär analys och litteraturundervisning ur ett intersektionellt perspektiv. Den diskuterar skildringen av kön, klass och etnicitet i skönlitteratur, och presenterar olika litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska teorier inom området. Därtill behandlas frågor om reception och litteratururval i undervisningen med beaktande av kön, klass och etnicitet.

  Delkurs 3: Självständigt arbete, 15 hp

  Delkursen består av ett handlett självständigt arbete med relevans för lärarprofessionen och bör vara knutet till terminens första två delkurser. Det bör (LVÄG41) / ska (LVÄA40) ha ämnesdidaktisk relevans. Du ska också på ett seminarium försvara ditt arbete och genomföra en opposition på en annan students arbete.

  Examinator

  Höstterminen 2023

  • Delkurs I: Litteraturvetenskaplig teori i praktiken
   Magnus Öhrn, universitetslektor
   Ingemar Haag, universitetslektor
  • Delkurs II: Litteratur och intersektionalitet
   Maria Andersson, universitetslektor
  • Delkurs III (examensarbete):
   Maria Andersson, universitetslektor
   Ingemar Haag, universitetslektor
   Magnus Öhrn, universitetslektor
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen