Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Theodor W. Adornos estetik

Kursen behandlar Theodor W. Adornos estetik och skrifter om litteratur och innefattar en orientering om centrala frågeställningar i hans allmänna filosofi men ger även en utblick över Frankfurtskolans nyckelbegrepp.

Det här är en självstudiekurs utan undervisning. 

Du måste vara antagen vid masterprogrammet i litteraturvetenskap för att kunna läsa kursen.

För att läsa kursen, kontakta studievägledaren i litteraturvetenskap.

 

  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

    Litteraturlistan finns i kursplanen, i högerspalten på sidan i desktopläge, längre ner på sidan i mobilläge.

  • Kontakt

    Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen