Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Theodor W. Adornos estetik

  • 7,5 hp

Kursen behandlar Theodor W. Adornos estetik och skrifter om litteratur och innefattar en orientering om centrala frågeställningar i hans allmänna filosofi men ger även en utblick över Frankfurtskolans nyckelbegrepp.

Det här är en självstudiekurs utan undervisning. 

Du måste vara antagen vid masterprogrammet i litteraturvetenskap för att kunna läsa kursen.

För att läsa kursen, kontakta studievägledaren i litteraturvetenskap.

studievagledare@littvet.su.se

  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

    Litteraturlistan finns i kursplanen, i högerspalten på sidan i desktopläge, längre ner på sidan i mobilläge.