Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

August Strindbergs författarskap

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om August Strindbergs författarskap, dess genremässiga bredd, konstnärliga och åsiktsmässiga utveckling samt historiska kontext. Kursen syftar även till att möjliggöra ett kritiskt perspektiv på strindbergsforskningen.

Det här är en självstudiekurs utan undervisning. 

Du måste vara antagen vid masterprogrammet i litteraturvetenskap för att kunna läsa kursen.

För att läsa kursen, kontakta studievägledaren i litteraturvetenskap.

studievagledare@littvet.su.se

  • Kursupplägg

    Examination

    Kursen examineras muntligt eller skriftligt.

  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

    Litteraturlistan finns i kursplanen, i högerspalten på sidan i desktopläge, längre ner på sidan i mobilläge.