Stockholms universitet
Go to this page on our english site

August Strindbergs författarskap

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om August Strindbergs författarskap, dess genremässiga bredd, konstnärliga och åsiktsmässiga utveckling samt historiska kontext. Kursen syftar även till att möjliggöra ett kritiskt perspektiv på strindbergsforskningen.

Det här är en självstudiekurs utan undervisning. 

Du måste vara antagen vid masterprogrammet i litteraturvetenskap för att kunna läsa kursen.

För att läsa kursen, kontakta studievägledaren i litteraturvetenskap.

 • Kursupplägg

  Examination

  Kursen examineras muntligt eller skriftligt.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan finns i kursplanen, i högerspalten på sidan i desktopläge, längre ner på sidan i mobilläge.

 • Kontakt

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen