Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litteraturens medium

Utifrån samtidens medierevolution fokuserar kursen olika sätt att förstå relationen mellan litteraturen och dess materiella underlag.

Som dess teoretiska centrum fungerar frågan om mediet: vad är ett medium? Vilka perspektiv öppnar medieteorin på litteraturen? Vilka konsekvenser har litteraturens medialitet för litteraturvetenskapen? Kring detta centrum formar kursen frågeställningar om litteraturens tekniska och materiella villkor i form av historiskt skiftande skriftsystem, skrivunderlag och skrivpraktiker. Kursen syftar till att utveckla de studerandes självständiga förståelse av en huvudlinje i den samtida reflexionen över litteraturens medialitet, och att utveckla analysredskap för den litterära analysen.

Självstudiekurs

Det här är en självstudiekurs utan undervisning. 

Du måste vara antagen vid masterprogrammet i litteraturvetenskap för att kunna läsa kursen.

För att läsa kursen, kontakta studievägledaren i litteraturvetenskap.

  • Kursupplägg

    Examination

    Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift. 

  • Kontakt

    Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen