Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litteraturens medium

 • 7,5 hp

Utifrån samtidens medierevolution fokuserar kursen olika sätt att förstå relationen mellan litteraturen och dess materiella underlag.

Som dess teoretiska centrum fungerar frågan om mediet: vad är ett medium? Vilka perspektiv öppnar medieteorin på litteraturen? Vilka konsekvenser har litteraturens medialitet för litteraturvetenskapen? Kring detta centrum formar kursen frågeställningar om litteraturens tekniska och materiella villkor i form av historiskt skiftande skriftsystem, skrivunderlag och skrivpraktiker. Kursen syftar till att utveckla de studerandes självständiga förståelse av en huvudlinje i den samtida reflexionen över litteraturens medialitet, och att utveckla analysredskap för den litterära analysen.

Självstudiekurs

Det här är en självstudiekurs utan undervisning. 

Du måste vara antagen vid masterprogrammet i litteraturvetenskap för att kunna läsa kursen.

För att läsa kursen, kontakta studievägledaren i litteraturvetenskap.

studievagledare@littvet.su.se

 • Kursupplägg

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift. 

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan finns i kursplanen, i högerspalten på sidan i desktopläge, längre ner på sidan i mobilläge.