Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Den poetiska modernismen

Kursen behandlar den poetiska modernismen ur ett internationellt perspektiv, från 1800-talets symbolism till samtida digital poesi. I fokus står bland annat förhållandet modernism-modernitet, jagets roll, traumatiserande erfarenhet, internationalisering och exil, samt materialitet och medier. Vidare belyses hur modernism och besläktade begrepp har utvecklats, från olika strömningars självframställning i manifestform via klassiska litteraturvetenskapliga definitioner till en tematiskt, kronologiskt och geografiskt vidgad förståelse av begreppet i samtida forskning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.