Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Seminariekurs i aktuella teoretiska perspektiv

Kursen behandlar aktuella teoretiska perspektiv och begrepp inom litteraturvetenskapen med särskilt fokus på hur de konkret tillämpas på litterära texter. Ges inom Masterprogrammet i litteraturvetenskap.

Studier från olika interdisciplinära fält med litterära texter som föremål tjänar som underlag för diskussion om grundantaganden inom dessa fält liksom om hur de omsätts i forskning och kritik.

  • Kursupplägg

    Undervisning

    Kursen erbjuds i form av en serie obligatoriska seminarier.

    Examination

    Kursen examineras genom deltagande och muntliga presentationer under seminarierna samt genom två skriftliga inlämningsuppgifter. Examinationen sker på engelska.