Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Stockholm i litteraturen

Vad vore Stockholm utan sin litteraturhistoria? Stockholm är lika mycket August Strindbergs ”Det var en afton i början av maj ...”, författarparet Maj Sjöwall och Per Wahlöös man på balkongen eller The Latin Kings ”Välkommen till förorten”, som den är byggnader, stadsplaner och kartor!

Moonlit view of Stockholm
Peder Balke - Moonlit View of Stockholm, Wikipedia Commons

Denna kurs behandlar Stockholm som motiv i svensk litteratur, från Carl Michael Bellmans epistlar, via Carl Jonas Love Almqvists, Hjalmar Söderbergs, Elin Wägners och Karin Boyes romaner fram till samtida deckare och poesi.

Den undersöker hur litteraturen deltar i skapandet av huvudstaden, alltifrån 1700-talets Haga till 1900-talets miljonprogramsförort. Kursen förhåller sig såväl kronologiskt som tematiskt till skönlitteraturen och diskuterar staden som estetiskt fenomen samt hur dess olika funktioner skiftat genom tiderna.

Den lästa litteraturen kopplas genomgående till aktuella teorier om urban modernitet och hur staden konstrueras litterärt.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på grundnivå, på kvällstid/halvfart med start under terminens andra halva.

  Kursen behandlar Stockholm som motiv i svensk litteratur, från Carl Michael Bellmans epistlar fram till samtida skildringar av huvudstaden. Kursen förhåller sig såväl kronologiskt som tematiskt till kurslitteraturen och diskuterar hur staden konstrueras litterärt och hur dess olika funktioner skiftar. Den lästa litteraturen kopplas genomgående till aktuella teorier om staden som estetiskt fenomen och till urban modernitet.

  Arbetsinsatsen uppskattas till 20 timmar i veckan för halvfartsstudenter. Kursen omfattar 8 undervisningstillfällen à 2 timmar per tillfälle (förutom första tillfällets 3 timmar) fördelade på tio veckor. Detta innebär att du utöver undervisningen bör ägna cirka 18 timmar per vecka åt att läsa och bearbeta kurslitteraturen, förbereda dig inför seminarierna samt skriva och bearbeta examinationsuppgiften.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift.

  Det är viktigt att ligga i fas med inläsningen av kurslitteraturen för att du, när hemtentamen tillgängliggörs, ska kunna fokusera på arbetet med denna. Du skriver sedan hemtentan med utgångspunkt i dina anteckningar men har också tillgång till kurslitteraturen.

  Omtenta för kursen äger rum cirka 10 veckor efter deadline på den ordinarie hemtentan. Datum för omtentamen finns angett i schemat från kursstart. Om du skulle behöva tentera ännu en gång, erbjuder vi två uppsamlingstillfällen per läsår (i januari och augusti). Till dessa krävs föranmälan, som skickas till studievägledaren.
  Betygskriterierna (som finns tillgängliga på Athena) är kopplade till kursens lärandemål. Kursens lärandemål lyder som följer.

  För godkänt resultat på kursen ska du kunna:
  – diskutera litterära texter om Stockholm utifrån historiska och tematiska perspektiv
  – analysera enskilda litterära texter om Stockholm
  – diskutera och reflektera över litterära texter om Stockholm i relation till aktuell forskning på
  fältet

  Examinator

  Vårterminen 2022:

  Per-Olof Mattsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation (211 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen
  Studentexpedition