Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Stockholm i litteraturen

  • 7,5 hp

Vad vore Stockholm utan sin litteraturhistoria? Stockholm är lika mycket August Strindbergs ”Det var en afton i början av maj ...”, författarparet Maj Sjöwall och Per Wahlöös man på balkongen eller The Latin Kings ”Välkommen till förorten”, som den är byggnader, stadsplaner och kartor!

Moonlit view of Stockholm
Peder Balke - Moonlit View of Stockholm, Wikipedia Commons

Denna kurs behandlar Stockholm som motiv i svensk litteratur, från Carl Michael Bellmans epistlar, via Carl Jonas Love Almqvists, Hjalmar Söderbergs, Elin Wägners och Karin Boyes romaner fram till samtida deckare och poesi.

Den undersöker hur litteraturen deltar i skapandet av huvudstaden, alltifrån 1700-talets Haga till 1900-talets miljonprogramsförort. Kursen förhåller sig såväl kronologiskt som tematiskt till skönlitteraturen och diskuterar staden som estetiskt fenomen samt hur dess olika funktioner skiftat genom tiderna.

Den lästa litteraturen kopplas genomgående till aktuella teorier om urban modernitet och hur staden konstrueras litterärt.