Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Stockholm i litteraturen

Vad vore Stockholm utan sin litteraturhistoria? Stockholm är lika mycket August Strindbergs ”Det var en afton i början av maj ...”, författarparet Maj Sjöwall och Per Wahlöös man på balkongen eller The Latin Kings ”Välkommen till förorten”, som den är byggnader, stadsplaner och kartor!

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till dina studier vid Institutionen för kultur och estetik. Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Institutionen för kultur och estetik ligger i bruna tegelbyggnader.
Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet

Webbaserad undervisning

Med anledning av covid-19 har institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning hela vårterminen 2021.

Förutsättningarna kan förändras och uppdateringar kommer att tillhandahållas på institutionens hemsida och på kurssajterna i Athena.

Undervisning online ges via Zoom
Våra lärare använder sig av E-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Bekanta dig med Zoom innan ditt första undervisningsstillfälle, det är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet. Den kursansvarige läraren ger via kurssajten på lärplattformen Athena dig instruktioner om hur undervisningen läggs upp. 

Läs mer om att studera hemifrån

Råd till dig som pluggar hemma


Registrering

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig under kursens registreringsperiod. Majoriteten av våra kurser använder webbregistrering. Om du har problem att registrera dig behöver du kontakta studentexpeditionen innan sista registreringsdag: expedition.ike@su.se.

Registrering för kurser som börjar under period 1 (från och med 18/1)
Idéhistoria: 4/1 – 11/1
Konstvetenskap: 4/1 – 11/1
Litteraturvetenskap: 4/1 – 11/1
Musikvetenskap: 4/1 – 18/1
Teatervetenskap: 4/1 – 11/1
Registrering för kurser som börjar under period 2 (från och med 23/3)
Idéhistoria: 4/1–16/3
Konstvetenskap: 4/1 – 1/3
Litteraturvetenskap: 4/1 – 16/3
Musikvetenskap: 4/1 – 23/3 
Teatervetenskap: 4/1 – 16/3 

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med studentexpeditionen eller studievägledaren.


Athena och kursmaterial

Institutionen använder sig av lärplattformen Athena för kommunikation mellan lärare och studenter. Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto. Där kommer du att hitta lektionsplanering och kursmaterial senast en vecka före kursstart. Schema och litteraturlista finns längre ner på den här sidan.


Studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet är det viktigt att alla studenter ska ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd så ska du kontakta Särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta även studievägledaren för ditt ämne i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Moonlit view of Stockholm
Peder Balke - Moonlit View of Stockholm, Wikipedia Commons

Denna kurs behandlar Stockholm som motiv i svensk litteratur, från Carl Michael Bellmans epistlar, via Carl Jonas Love Almqvists, Hjalmar Söderbergs, Elin Wägners och Karin Boyes romaner fram till samtida deckare och poesi.

Den undersöker hur litteraturen deltar i skapandet av huvudstaden, alltifrån 1700-talets Haga till 1900-talets miljonprogramsförort. Kursen förhåller sig såväl kronologiskt som tematiskt till skönlitteraturen och diskuterar staden som estetiskt fenomen samt hur dess olika funktioner skiftat genom tiderna.

Den lästa litteraturen kopplas genomgående till aktuella teorier om urban modernitet och hur staden konstrueras litterärt.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på grundnivå, på kvällstid/halvfart med start under terminens andra halva.

  Kursen behandlar Stockholm som motiv i svensk litteratur, från Carl Michael Bellmans epistlar fram till samtida skildringar av huvudstaden. Kursen förhåller sig såväl kronologiskt som tematiskt till kurslitteraturen och diskuterar hur staden konstrueras litterärt och hur dess olika funktioner skiftar. Den lästa litteraturen kopplas genomgående till aktuella teorier om staden som estetiskt fenomen och till urban modernitet.

  Arbetsinsatsen uppskattas till 20 timmar i veckan för halvfartsstudenter. Kursen omfattar 8 undervisningstillfällen à 2 timmar per tillfälle (förutom första tillfällets 3 timmar) fördelade på tio veckor. Detta innebär att du utöver undervisningen bör ägna cirka 18 timmar per vecka åt att läsa och bearbeta kurslitteraturen, förbereda dig inför seminarierna samt skriva och bearbeta examinationsuppgiften.

  Under vårterminen 2021 är kursen uppbyggd kring webbundervisning.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Under vårterminen 2021 är kursen uppbyggd kring webbundervisning.

  Webbundervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Dessa fyller olika pedagogiska funktioner och ställer också olika krav på dig som student.
  Föreläsningarna är till för att ge en överblick av ett särskilt tema eller specifikt verk och de hjälper dig också att fokusera din läsning av kurslitteraturen. Ofta finns det även tillfälle att ställa frågor till den enskilda läraren som är relevanta för din inlärning. Seminarierna är en mer interaktiv undervisningsform som förutsätter att du är väl förberedd och deltar aktivt i diskussionerna. Du förväntas att i förväg ha läst den kurslitteratur som ska tas upp på seminariet, vilket är nödvändigt för att diskussionen i det digitala klassrummet ska bli produktiv.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift.

  Vårterminen 2021 examineras kursen genom hemtentamen.

  Det är viktigt att ligga i fas med inläsningen av kurslitteraturen för att du, när hemtentamen tillgängliggörs, ska kunna fokusera på arbetet med denna. Du skriver sedan hemtentan med utgångspunkt i dina anteckningar men har också tillgång till kurslitteraturen.

  Omtenta för kursen äger rum cirka 10 veckor efter deadline på den ordinarie hemtentan. Datum för omtentamen finns angett i schemat från kursstart. Om du skulle behöva tentera ännu en gång, erbjuder vi två uppsamlingstillfällen per läsår (i januari och augusti). Till dessa krävs föranmälan, som skickas till studievägledaren.
  Betygskriterierna (som finns tillgängliga på Athena) är kopplade till kursens lärandemål. Kursens lärandemål lyder som följer.

  För godkänt resultat på kursen ska du kunna:
  – diskutera litterära texter om Stockholm utifrån historiska och tematiska perspektiv
  – analysera enskilda litterära texter om Stockholm
  – diskutera och reflektera över litterära texter om Stockholm i relation till aktuell forskning på
  fältet

  Examinator

  Examinator vårterminen 2021: Per-Olof Mattsson

  Examinatorer i Litteraturvetenskap, vårterminen 2021 (75 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation i PDF-format (218 Kb)

 • Kontakt