Stockholm i litteraturen, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar Stockholm som motiv i svensk litteratur, från Carl Michael Bellmans epistlar fram till samtida skildringar av huvudstaden. Kursen förhåller sig såväl kronologiskt som tematiskt till litteraturen och diskuterar hur staden konstrueras litterärt och hur dess olika funktioner skiftar. Den lästa litteraturen kopplas genomgående till aktuella teorier om staden som estetisk fenomen och om urban modernitet.

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna

- diskutera litterära texter om Stockholm utifrån historiska och tematiska perspektiv

- analysera enskilda litterära texter om Stockholm

- diskutera och reflektera över litterära texter om Stockholm i relation till aktuell forskning på fältet

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen