Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Postkoloniala litteraturstudier

Vill du studera skönlitteraturens förhållande till kolonialism och imperialism? Undrar du hur relationerna mellan språk, makt, identitet och rasism ser ut? Vill du läsa postkoloniala klassiker? Då ska du anmäla dig till vår kvällskurs Postkoloniala litteraturstudier.

América Invertida. Verk av den uruguayanska konstnären Joaquín Torres García (1878-1949).
América Invertida. Verk av den uruguayanska konstnären Joaquín Torres García (1878-1949).

Den här kursen undersöker kolonial och postkolonial litteratur från olika tider och delar av världen. Vi läser verk av bland andra Toni Morrison, Tayeb Salih, Linnea Axelsson, Assia Djebar, Chinua Achebe och William Shakespeare och studerar dem i relation till postkoloniala teoribildningar. 

Litteraturen och kolonialismens effekter

Christofer Columbus ankomst till Amerika år 1492 var startskottet på flera århundranden av västerländska koloniseringsprojekt runt om i världen, med omfattande politiska, ekonomiska och sociala effekter. Även om den historiska formen av kolonialismen i stort sett är över fortsätter den att påverka och forma maktförhållandena i världen. Skönlitteraturen har behandlat, nagelfarit och reagerat på dessa effekter. Hur påverkas människor och samhällen av kolonisering och imperialism? Hur ser rasismens olika ansikten ut? Hur används språk och kultur som koloniala förtrycksverktyg?

Målet med kursen är att introducera studenterna för den postkoloniala teorin och att studera postkolonial skönlitteratur i ljuset av denna. Dagsaktuella händelser och debatter som berör kolonialismens arv – såsom Black Lives Matter, statyer av slavägare, urfolkens utsatthet i olika delar av världen och det växande stödet för rasistiska rörelser – visar på behovet att studera och diskutera postkolonial litteratur. Den här kursen ger en introduktion till fältet.