Systemdynamik, livscykelanalys och modellering, 15 hp

Om utbildningen

Kursen ger en introduktion till systemtänkande och analytiska metoder. Vi kommer att använda exempel och problem med koppling till ämnen inom utbildningen och utföra ett antal systemanalyser med hjälp av modelleringsmjukvaror. Utöver systemmodellering så kommer kursen att behandla kvantitativ modellering och statistik, samt en introduktion till livscykelanalys.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen