Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Problemlösning i miljö- och hälsoskydd

Kursen behandlar problemlösning individuellt och i grupp inom området miljö- och hälsoskydd. Du ska definiera problem, ta reda på nödvändig information kring problemen, utveckla strategier för att lösa problemen, välja metoder, utvärdera, diskutera och kommunicera resultat.

 • Kursupplägg

  Kursen startar med ett teoriblock om projektledning och därefter kommer du att få lösa tre problem. Inför varje problem ska du även lägga upp en tidsplan över projektet enligt den teknik du lärt dig. Efteråt ska du göra en kort reflektion över hur det blev i praktiken.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbeten. Deltagande i seminarier, övningar och projektarbeten är obligatoriskt.

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna:

  • syntetisera och tillämpa kunskap inom miljö- och hälsoskydd, kretslopp- och miljöskyddsteknik, miljölagstiftning, tillämpad modellering, livsmedelssäkerhet och tillsyn för att utveckla lösningar till problem inom miljö- och hälsoskyddsområdet;
  • utvärdera och reflektera över möjligheter och begränsningar att med hjälp av befintlig teknik lösa specifika miljöproblem
  • utvärdera och reflektera över om befintlig miljölagstiftning är tillräcklig för att kunna lösa specifika miljöproblem
  • kommunicera miljö- och hälsoskyddsproblem och lösningar på ett effektivt sätt i ett sammanhang relevant för en arbetsplats
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information

  Anmälan öppen 16 mars - 15 april 2020.

   

  Se också översikt över alla kurser vid Institutionen för miljövetenskap:

  alla kurser vårterminen 2020

  alla kurser höstterminen 2020