Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Beslutsfattande och business intelligence

Kursen diskuterar metod och modeller för beslutsfattande inom offentlig sektor.

Den beskriver också olika BI-system (business intelligence systems) även kallat beslutsstödsystem, inklusive data warehousing, data mining, expertsystem, kunskapshanteringssystem och analytiska beslutsstödsystem. Vi kommer också att tillämpa och utvärdera BI-system för gemensamt beslutsfattande. 

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen är nätbaserad och sker på distans.

  Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och projektarbete.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser