Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Dynamisk meteorologi II

Kursen behandlar teorin för atmosfärens storskaliga dynamik, samt kopplingen mellan denna teori och observerad strömning i atmosfären. Den presenterar teorin bakom uppkomsten av vädersystem, och den roll som energiöverföring spelar i synoptiska vädersystem.

Dynamisk meteorologi handlar om hur atmosfären beter sig över avstånd på några tusen km och uppåt. Över dessa avstånd är atmosfären generellt nära geostrofisk balans, alltså att tryckgradienten mellan hög- och lågtrycksområden balanseras av corioliseffekten som uppstår på grund av jordens rotation, så att vinden blåser längs med regioner av konstant lufttryck. Vågrörelser på dessa avstånd spelar en viktig roll i uppkomsten av instabiliteter och stormar, framförallt på medelbreddgraderna, och påverkar också hur värme transporteras från tropikerna till polerna.

Kursen "Dynamisk meteorologi II" behandlar hur vädersystem och stormar uppstår och utvecklas på mellanbreddgraderna, liksom den storskaliga cirkulationen. Dessa storskaliga mönster har en inverkan på klimatets variabilitet, och i förlängningen även på våra liv på både kort och lång sikt. En av kärnorna i kursen är att den för samman den grundläggande teorin om kvasigeostrofisk balans och baroklin instabilitet med den för storskalig cirkulation, och presenterar den kunskap som krävs för att kunna gå vidare med en kurs om atmosfärens cirkulation.

Kursen består av både teoretiska föreläsningar och praktiska övningar.

Teorin introducerar storskaliga vågor, och diskuterar de huvudsakliga dynamiska processerna som styr vädersystem på mellanbreddgraderna, nämligen kvasigeostrofisk balans och baroklin instabilitet i kombination med energiomvandling. Baroklin instabilitet är huvudmekanismen bakom uppkomsten av vädersystem på mellanbreddgraderna.

De praktiska övningarna består av laborationer utifrån en datormodell. Studenterna får också se ett experiment med en roterande tank, där storskaliga Rossbyvågor och baroklin instabilitet emuleras.

Kursen ges helt på engelska.

 • Kursupplägg

  Studenter väntas ha förkunskaper motsvarande kursen "Atmosfärens fysik och kemi" (MO4002, 30 hp). Kursen "Dynamisk meteorologi II" täcker teorin om atmosfärens dynamik på mellanbreddgraderna, som ger upphov till vädersystem.

  Teorin inleds med en beskrivning av atmosfäriska vågor på mellanbreddgraderna, t ex Rossbyvågor, och bildandet av synoptiska vädersystem. Kursen fortsätter sedan med en presentation av kvasigeostrofisk teori och atmosfäriska vågor. Baroklin instabilitetsteori diskuteras sedan tillsammans med energiomvandling, utifrån en enkel tvålagersmodell.

  Undervisning

  Kursen består av föreläsningar, presentationer, övningar och laborationer, samt hemuppgifter. Föreläsningarna behandlar teorin om storskaliga vågrörelser, uppkomsten av vädersystem på mellanbreddgraderna och energiöverföring under bildandet av vädersystem.

  För att öka förståelsen av teorin, så kompletteras föreläsningarna med övningar i form av rättade uppgifter och hemuppgifter. Den praktiska delen består av en datorlaboration om baroklin instabilitet, som också utgör grunden för labbrapporten som ska skrivas.

  Kursmaterial

  Ytterligare information kan du finna på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com/ efter att du har registrerat dig till kursen.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig tenta på kursinnehållet. Dessutom tillkommer hemuppgifter och en labbrapport som ingår i bedömningen. Godkända betyg är A-E. Laborationen bedöms bara enligt skalan godkänd/icke godkänd.

  Examinator

  Här är en länk till en lista på kursansvariga och examinatorer.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Holton, J. R. and Hakim, G.J.: An introduction to dynamic meteorology, 5th edition, International Geophysics Series, Academic Press, 2013, 552 pp. Print Book ISBN: 9780123848666, eBook ISBN: 9780123848673

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare