Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Modellering av storskalig cirkulation i atmosfär och hav

Kursen behandlar strömningsfenomen av central betydelse i meteorologi och oceanografi. Dessa fenomen studeras både teoretiskt och med en numerisk simuleringsmodell som används för självständiga projekt.

I denna kurs får du lära dig att använda och vidareutveckla en numerisk modell för att studera atmosfär- och oceancirkulation. Kursen består av ett antal laborationer där du studerar några geofysiska fenomen med hjälp av den numeriska modellen och därefter jämför dessa resultat med de teoretiska. Detta ger insikter i såväl den numeriska modellen som de undersökta fenomenen samt modellens begränsningar.
De laborativa momenten omfattar

 • Geostrofisk anpassning
 • Gravitationsvågor, Poincarévågor och tidvatten
 • Kelvinvågor (både ekvatoriella och kustbundna)
 • Rossbyvågor (både atmosfäriska och oceaniska för såväl mellanbreddgraderna som ekvatorzonen)
 • Vinddriven oceancirkulation (Ekmans, Sverdrups, Stommels och Munks cirkulationsmodeller)

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra laborationer med tillhörande teoretiska föreläsningar samt handledning av laborationerna.

  Laborationerna är

  1. Geostrofisk anpassning

  2. Kelvinvågor

  3. Rossbyvågor

  4. Vinddriven oceancirkulation

  Undervisning

  Undervisningen består av
  • Föreläsningar om den storskaliga teorin
  • Handledning av de fyra laborationerna

  Deltagande i laborationer och tillhörande gruppundervisning är obligatoriskt.

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examination

  Fyra laborationsrapporter samt en muntlig redovisning av en av laborationerna i slutet av kursen.

  Examinator

  Här är en länk till en lista på kursansvariga och examinatorer.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Geoffrey K. Vallis: Essentials of Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics, Cambridge University Press, 2019. ISBN: 1107692792.
  • Döös, K., P. Lundberg and A. Aldama Campino: Basic Numerical Methods in Meteorology and Oceanography. In press. (Tillhandahålls av MISU)
 • Mer information

  Kurstillfällen

  Kursen ges varje hösttermin.

 • Kontakt

  Studievägledare