Modellering av storskalig cirkulation i atmosfär och hav, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar strömningsfenomen av central betydelse i meteorologi och oceanografi. Dessa fenomen studeras både teoretiskt och med en numerisk simuleringsmodell som används för självständiga projekt. Bl.a. studeras geostrofisk anpassning, Rossbyvågor, Kelvinvågor (med tillämpningar på kustuppvällning och El Nino), stabilitet av barotrop strömning, samt storskalig vinddriven havscirkulation.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen