Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Geofysisk strömningslära

Kursen behandlar teorin för atmosfärens och havets dynamik och visar hur man kan förklara viktiga dynamiska fenomen med hjälp av grundläggande strömningsekvationer, de så kallade ”ekvationerna för grunt vatten" (Shallow Water Equations).

Kursen visar hur viktiga dynamiska fenomen i atmosfären och i havet (geostrofisk anpassning, Rossby-, Kelvin-, Poincaré- och ekvatoriella vågor) uppstår utifrån ”ekvationerna för grunt vatten". Kursen täcker även potentiell vorticitet, uppdelningen i snabb och långsam mod, reduktion till kvasigeostrofi, konserveringslagar och stabilitetsteori. Teorin som behandlas är även relevant för de mer avancerade ekvationer som används i operationella klimat-, havs- och vädermodeller.

Kursen ingår i masterprogrammet i meteorologi, oceanografi och klimatfysik men kan också läsas som fristående kurs. Exempelvis kan kursen vara relevant för studenter med intresse för dynamik av planetariska atmosfärer och plasma.

 • Kursupplägg

  Lärandemål: Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: redogöra för geofysiska fenomen utifrån grundläggande ekvationer, utföra och redovisa modellerings- och laboratorieförsök med relevans för geofysisk strömningslära.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och laborationer (modelleringslaboration och laboratorieförsök med roterande bord). Deltagande i laborationer och tillhörande gruppundervisning är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.

  Kursmaterial

  Kursmaterial inkl. betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com/ efter registrering på kursen.

  Examination

  Examination består av inlämningsuppgifter och skriftligt prov. Betygskriterier och övrig information kommer att vara tillgängliga på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examinator

  Här är en länk till en lista på kursansvariga och examinatorer.
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Geoffrey K. Vallis: Essentials of Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics, Cambridge University Press, 2019. ISBN: 1107692792.
 • Mer information

  Kurstillfällen

  Kursen ges varje hösttermin.

  Begränsningar

  Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kurserna Meteorologi, fortsättningskurs, 20 p (ME2030),Geofysisk strömningslära, 7,5 hp (MO7006) eller motsvarande.

 • Kontakt

  Studievägledare