Fysisk oceanografi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar centrala begrepp och dynamiska fenomen inom den fysiska oceanografin. Den innehåller bland annat:

• vinddriven oceancirkulation

• termohalin cirkulation

• vågfenomen i havet

• världshavens hydrografi

• oceanografiska processer i Östersjön och andra randhav.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen