Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fysisk oceanografi

Kursen täcker centrala begrepp inom fysisk oceanografi och fundamentala dynamiska fenomen i oceancirkulationen: de vinddrivna och termohalina cirkulationerna, kustcirkulation, vågfenomen och småskaliga processer förklaras mot bakgrund av teori och illustreras med observationer.

Kursen innefattar en sjöresa (i samarbete med Stockholms universitets Östersjöcentrum) där studenter lär sig grundläggande mättekniker för oceanografi.

Kursen ingår i masterprogrammet i meteorologi, oceanografi och klimat men kan också läsas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen täcker centrala begrepp inom fysisk oceanografi, grundläggande ekvationer och fundamentala dynamiska fenomen i oceancirkulationen: batymetri av världens hav, havsvattensegenskaper (temperatur, salthalt, densitet), tillståndsförhållanden (EOS), vattenmassor, T-S diagram, skiktning i havet, Boussinesqs ekvationer, geostrofiska havströmmar, Ekmans teori och uppvällning, Sverdrups-, Stommels-, Munks modeller för vinddrivna havsströmmar, den termohalina oceancirkulationen, kustcirkulation (i Östersjön och i det Arktiska havet), vågfenomen (Kelvin-, Rossby-, gravitations-, interna vågor) och blandningsprocesser i havet.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar samt en sjöresa med R/V ELECTRA där studenter lär sig grundläggande mättekniker för oceanografi (genomförs i samarbete med Stockholms universitets Östersjöcentrum: https://www.su.se/stockholms-universitets-ostersjocentrum/infrastruktur/forskningsfartyg). Deltagande i sjöresan är frivilligt. Deltagande i laboratorier och tillhörande grupparbete är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examination

  Examination består av inlämningsuppgifter, skriftligt prov, samt muntlig och skriftlig redovisning av laborativt arbete. Betygskriterier och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examinator

  Här är en länk till en lista på kursansvariga och examinatorer.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Geoffrey K. Vallis: Essentials of Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics, Cambridge University Press, 2019. ISBN: 1107692792.
  • Robert H. Stewart: Introduction to Physical Oceanography, Open Textbook Library, 2008. https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/20.
 • Mer information

  Kurstillfällen

  Kursen ges varje hösttermin.

 • Kontakt

  Studievägledare