Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fysisk oceanografi

Kursen täcker centrala begrepp inom fysisk oceanografi och fundamentala dynamiska fenomen i oceancirkulationen: de vinddrivna och termohalina cirkulationerna, kustcirkulation, vågfenomen och småskaliga processer förklaras mot bakgrund av teori och illustreras med observationer.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen innefattar en sjöresa (i samarbete med Stockholms universitets Östersjöcentrum) där studenter lär sig grundläggande mättekniker för oceanografi.

Kursen ingår i masterprogrammet i meteorologi, oceanografi och klimat men kan också läsas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen täcker centrala begrepp inom fysisk oceanografi, grundläggande ekvationer och fundamentala dynamiska fenomen i oceancirkulationen: batymetri av världens hav, havsvattensegenskaper (temperatur, salthalt, densitet), tillståndsförhållanden (EOS), vattenmassor, T-S diagram, skiktning i havet, Boussinesqs ekvationer, geostrofiska havströmmar, Ekmans teori och uppvällning, Sverdrups-, Stommels-, Munks modeller för vinddrivna havsströmmar, den termohalina oceancirkulationen, kustcirkulation (i Östersjön och i det Arktiska havet), vågfenomen (Kelvin-, Rossby-, gravitations-, interna vågor) och blandningsprocesser i havet.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar samt en sjöresa med R/V ELECTRA där studenter lär sig grundläggande mättekniker för oceanografi (genomförs i samarbete med Stockholms universitets Östersjöcentrum: https://www.su.se/stockholms-universitets-ostersjocentrum/infrastruktur/forskningsfartyg). Deltagande i sjöresan är frivilligt. Deltagande i laboratorier och tillhörande grupparbete är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examination

  Examination består av inlämningsuppgifter, skriftligt prov, samt muntlig och skriftlig redovisning av laborativt arbete. Betygskriterier och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examinator

  Här är en länk till en lista på kursansvariga och examinatorer.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Geoffrey K. Vallis: Essentials of Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics, Cambridge University Press, 2019. ISBN: 1107692792.
  • Robert H. Stewart: Introduction to Physical Oceanography, Open Textbook Library, 2008. https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/20.
 • Mer information

  Kurstillfällen

  Kursen ges varje hösttermin.

 • Kontakt

  Studievägledare