Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Musikvetenskap - masterkurs

Det finns ingen beskrivning på svenska.

 • Kursupplägg

  Examinator

  Möjliga examinatorer för examensarbeten/uppsatser på avancerad nivå:
  Owe Ander, universitetslektor
  Cécile Bardoux Lovén, universitetslektor
  Toivo Burlin, universitetslektor
  Jacob Derkert, universitetslektor
  Johanna Ethnersson Pontara, universitetslektor
  Joakim Tillman, professor

  Backup för samtliga kurser inom huvudområdet: 
  Jacob Derkert, universitetslektor, studierektor UGA
  Joakim Tillman, professor, ämnesansvarig