Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Musikvetenskap - Projektarbete

Musikvetenskap - projektarbete är en kurs som riktar sig till dig som avser att ta ut en kandidatexamen i musikvetenskap. Kursen är tänkt att genomföras i slutet av utbildningen, och har behörighetskrav som rör både musikvetenskap och breddningsämnen. För dig som följer Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör är kursen obligatorisk, och skall genomföras under sista terminen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Examinator

  Våren 2022

  Toivo Burlin, universitetslektor
  Jacob Derkert, universitetslektor, studierektor UGA
  Joakim Tillman, professor, ämnesansvarig

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter