Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i biologi

Biologer har expertkunskaper om livets väv, på såväl cellnivå som i stora komplexa ekosystem. Ett kunnande som blir allt mer efterfrågat när utvecklingen pekar mot att ekologiskt hållbara system också är ekonomiskt lönsamma. En annan spännande utveckling sker i gränssnittet mellan människa och maskin.

Biologikurserna ger teoretiska och praktiska kunskaper inom biologins alla områden. De flesta kurserna varvar teori med praktiska övningar i form av laborationer och fältarbeten. Under exkursioner och fältkurser får du studera djur och växter i naturliga miljöer samt träna praktiskt ekologiskt fältarbete. Stockholms universitet har tillgång till tre fältstationer i intressanta naturområden: Tovetorp i Sörmland, Askö i Trosa skärgård och Tjärnö på västkusten.

 • Programöversikt

  Kandidatprogrammet i biologi har två olika studiegångar. För att läsa om detaljerna inom de två studiegångarna, se deras respektive programsidor:

  Båda studiegångarna ger en mycket bred och användbar kunskap och ger en kandidatexamen i biologi men leder till olika möjligheter till fördjupning.

 • Så ansöker du

  Observera att man bör söka en specifik studiegång. Ansökan görs via antagning.se.

 • Kontakt

  Utbildningsadministratör kandidatnivå
  Studievägledare kandidatnivå