Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i biologi

Biologer har expertkunskaper om livets väv, på såväl cellnivå som i stora komplexa ekosystem. Ett kunnande som blir allt mer efterfrågat när utvecklingen pekar mot att ekologiskt hållbara system också är ekonomiskt lönsamma. En annan spännande utveckling sker i gränssnittet mellan människa och maskin.

Biologikurserna ger teoretiska och praktiska kunskaper inom biologins alla områden. De flesta kurserna varvar teori med praktiska övningar i form av laborationer och fältarbeten. Under exkursioner och fältkurser får du studera djur och växter i naturliga miljöer samt träna praktiskt ekologiskt arbete. Stockholms universitet har tillgång till tre fältstationer i intressanta naturområden: Tovetorp i Sörmland, Askö i Trosa skärgård och Tjärnö på västkusten.

 • Programöversikt

  Kandidatprogrammet i biologi vid Stockholms universitet ger en mycket bred och användbar kunskap.

  Du väljer mellan två olika studiegångar. Båda leder fram till en kandidatexamen i biologi med goda förutsättningar för vidare utbildning i något av våra masterprogram eller till ämneslärarexamen i biologi med ytterligare ett skolämne. Den största skillnaden är att studiegång 1 innehåller obligatoriska kemikurser, vilket påverkar din behörighet till vissa av våra masterprogram och möjliga ämnesbehörigheter i en lärarexamen (läs mer nedan, under "Mer information/ämneslärarutbildning").

  Vissa kurser går under sommaren.

  Under senare delen av utbildningen gäller, beroende på studiegång, att du har möjlighet att fördjupa dig inom någon del av biologin, t.ex. inom botanik, etologi, molekylärbiologi. Det går även att bredda utbildningen under en termin genom att läsa exempelvis mer kemi - eller varför inte juridik, ekonomi eller något annat icke naturvetenskapligt ämne.

   

  År 1

  Biologer i samhället: introduktion 3 hp (valfri)
  Faunistik 5 hp
  Organismernas mångfald och evolution 15 hp
  Statistik för biologer I 5 hp
  Floristik 5 hp

  Studiegång 1

  Grundläggande kemi 15 hp
  Organisk kemi I 7,5 hp
  Biokemi I 7,5 hp

  Studiegång 2

  Fysiologi 15 hp
  Cell- och molekylärbiologi 15 hp

  År 2

  Biologer i samhället: arbetslivet 3 hp (valfri)

  Studiegång 1

  Cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi och genetik 30 hp
  Fysiologi 15 hp
  Ekologi I 15 hp

  Studiegång 2

  Ekologi I 15 hp
  Valbar kurs 15 hp

  Valfria kurser 30 hp

  År 3

  Biologer i samhället: CV 1,5 hp (valfri)
  Självständigt arbete 15 hp

  Studiegång 1

  Valbar kurs 15 hp
  Valfria kurser 30 hp

  Studiegång 2

  Valfria kurser 45 hp

  Självständigt arbete

  Det självständiga arbetet på 15 högskolepoäng ger dig förståelse för hur vetenskapligt arbete går till och en inblick i aktuell forskning.

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning och handledning. Under kursen behandlas informationssökning, upphovsrätt och plagiat, vetenskapligt skrivande samt muntlig presentationsteknik.

  Huvuddelen av kursen består av en egen litteraturstudie som du utformar i samarbete med en handledare. Arbetet redovisar du i en skriftlig rapport och muntligt vid ett seminarium.

  Självständigt arbete 15 hp

 • Mer information

  Ämneslärarutbildning

  För att bli ämneslärare i biologi krävs goda kunskaper, färdigheter och förmågor i biologi och i pedagogik. Därför läser du som vill bli ämneslärare med biologi som huvudämne kandidatprogrammet i biologi, vilket beroende på vald studiegång ger dig ämnesbehörighet i biologi för 7-9 och/eller gymnasieskolan samt i ytterligare något naturvetenskapligt skolämne. Därefter avslutar du din utbildning till ämneslärare med en påbyggnadsutbildning omfattande 3 terminer pedagogik/lärarkunskap. För att erhålla utökad behörighet i något ämne eller mot gymnasieskolan finns också möjlighet att läsa ytterligare en termin ämnesstudier.

  Ämneslärare i biologi och kemi

  Genom att läsa studiegång 1 i vårt kandidatprogram i biologi får du kandidatexamen i biologi och rätt förutsättningar för vidare utbildning till tillämneslärarexamen i biologi och kemi.

  Ämneslärare i biologi och geografi, matematik eller naturkunskap

  Genom att läsa studiegång 2 i vårt kandidatprogram i biologi får du kandidatexamen i biologi och rätt förutsättningar för vidare utbildning till till ämneslärarexamen i biologi och geografi eller matematik.

  Där det i programupplägget står valbara/valfira kurser läser du något av följande:

  • Ämneslärare i biologi och matematik läser matematik 90 hp eller matematik 60 hp + biologi 30 hp.
  • Ämneslärare i biologi och geografi läser geografi 90 hp eller geografi 60 hp + biologi 30 hp.
  • Ämneslärare i biologi och naturvetenskap läser biologi 30 hp + Kemi 30 hp + 30 hp fysik/geovetenskap.

  OBS! Som ämneslärare är det viktigt att ha god kontakt med studievägledaren för att tillsammans planera en studiegång som fungerar.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Utbildningen öppnar vägen till många olika och spännande arbeten inom t.ex. miljövård, bioteknik, läkemedels- och livsmedelsindustri. Studierna kan även leda dig in på mer tvärvetenskapliga områden av arbetsmarknaden som t.ex.: energiförsörjning, hållbar utveckling, miljöteknik och samhällsplanering. Det är också vanligt att biologer utbildade vid Stockholms universitet arbetar som forskare inom olika områden eller med undervisning på både grundskole-, gymnasie- och högskolenivå. Biologer återfinns även inom mediavärlden som vetenskapsjournalister eller som miljökonsulter med uppdragsgivare från näringsliv och offentlig sektor. Många biologer arbetar också som utredare på kommuner, landsting eller på statliga myndigheter.

 • Kontakt