Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska språkets struktur - kurs inom VAL-projektet

Kursen ger en grundläggande beskrivning av svenska språket på fonem-, morfem-, ord-, fras-, sats- och meningsnivå i ett tvärspråkligt perspektiv. Kursen innehåller också en allmän introduktion till grammatik som forskningsfält.

.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.
  • All undervisning är obligatorisk.
  • I kursen ingår obligatoriska övningsuppgifter.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk