Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skriva och tala - kurs inom VAL-projektet

På den här kursen går vi igenom skrivande och talande i olika genrer som förekommer inom högre studier och yrkesliv ur praktiskt och teoretiskt perspektiv. I kursen ingår träning i eget skrivande och talande, bl.a. med avseende på genre- och mottagaranpassning, anpassning till aktuella språknormer samt användande av språkliga och tekniska hjälpmedel.

Du får också träning i att granska andra studenters arbeten ur sådana aspekter. Kursen behandlar också olika synsätt på skrivande och den retoriska processen.