Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Psykolingvistik - kurs inom VAL-projektet

På den här kursen går vi igenom människans språkliga processer (tala, lyssna, skriva, läsa och minnas) och orienterar om olika teorier och modeller för att beskriva och förklara dessa processer.

Hur gör vi när vi tolkar andras yttranden och när vi planerar och genomför våra egna? Hur går det till när vi läser och när vi skriver? Vilka är våra viktigaste källor till kunskap om dessa processer?

Inom kursen behandlas också hur individen tillägnar sig – eller har problem med att tillägna sig – de kunskaper och färdigheter som är en förutsättning för dessa processer. I detta sammanhang behandlas barns språkförmåga och språkutveckling samt språkinlärning i ett andraspråksperspektiv.

Du genomför också en liten undersökning som tillämpar psykolingvistiska teorier och metoder på en psykolingvistiskt relevant frågeställning.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.
  • Obligatorisk närvaro krävs på redovisningsseminarierna.
  • I kursen ingår en obligatorisk undersökning som tillämpar psykolingvistiska teorier och metoder på en psykolingvistiskt relevant frågeställning.
  • Undersökningen genomförs individuellt eller i grupp och redovisas skriftligt och muntligt.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (480 Kb)

  VT24 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (486 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studievägledning och -administration: Svenska och nordiska språk