Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Runforskning 2 - specialiserad del

Inom kursen ska du fördjupa sig inom något område inom runforskning genom att utföra ensärskild fördjupningsuppgift.

Tänkbara fördjupningsinriktningar är exempelvis runinskrifternas olika språk, en viss materialkategori eller enstaka inskrifter.

Fördjupningsuppgiften kan bestå av till exempel en forskningsöversikt inom ett delområde, en kritisk jämförelse av några verk eller en liten empirisk undersökning.