Molekylär nutrition I, 7,5 hp

Om kursen

Kursen utgör en introduktion till kostfaktorers molekylära verkningsmekanismer samt deras betydelse för uppkomstmekanismer för dagens stora folksjukdomar. En översikt av aktuella forskningsmetoder av betydelse för molekylär nutritionsforskning ingår också.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen