Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Molekylär nutrition I

Kursen utgör en introduktion till kostfaktorers molekylära verkningsmekanismer samt deras betydelse för uppkomstmekanismer för dagens stora folksjukdomar. Den ger även en översikt av de aktuella forskningsmetoder som är av betydelse för molekylär nutritionsforskning.

Molekylär Nutrition

Ovannämnda kunskaper är användbara exempelvis för yrken inom livsmedelsindustri, livsmedelsupplysning, hälsoupplysning och undervisning. Kursen utgör även en grund för fortsatta studier och forskning inom biomedicin i allmänhet och kostrelaterade områden i synnerhet.

 • Kursupplägg

  Undervisningen består framförallt av föreläsningar, gruppundervisning, redovisningar och inlämningsuppgifter.

  Undervisning

  Deltagande i gruppundervisningar och redovisningar är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.

  Examination

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • förstå, förklara och diskutera kostfaktorers molekylära verkningsmekanismer samt deras betydelse för uppkomstmekanismer för olika sjukdomstillstånd;
  • känna till och kunna föreslå några lämpliga metoder för att studera molekylära verkningsmekanismer; samt
  • söka och sammanställa vetenskapligt material inom området för molekylär nutrition.

  Kursen examineras genom skriftligt och/eller muntligt prov samt skriftliga och/eller muntliga redovisningar av gruppuppgifter och övningar. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F.

  Examinator

  Andreas Lennartsson
  andreas.lennartsson@ki.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Här kan ni komma direkt till era scheman och salsbokningar i Time Edit på KI.
  Fyll i kurskoden och klicka sen på "visa schema".

  Hitta ditt schema i TimeEdit på KI

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Artiklar för grupparbeten tillhandahålls eller finns digitalt.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursadministration:

  Sara Bruce
  Telefon: 08 524 811 52
  E-post: sara.bruce.1@ki.se