Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Molekylär nutrition I

  • 7,5 hp

Kursen utgör en introduktion till kostfaktorers molekylära verkningsmekanismer samt deras betydelse för uppkomstmekanismer för dagens stora folksjukdomar. En översikt av aktuella forskningsmetoder av betydelse för molekylär nutritionsforskning ingår också.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.