Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Ungdom i det senmoderna samhället: Smartphonegenerationen ur ett folkhälsoperspektiv

Den här kursen syftar till att belysa levnadsvanor och hälsa bland unga människor idag, med fokus på den grupp som ibland kallas för ”smartphonegenerationen”, ”iGen” eller ”Generation Z”.

Det senmoderna samhälle som dagens unga växer upp i präglas av individualisering och globalisering. Dessutom har tekniken fått en allt större betydelse, inte minst genom digitaliseringen som möjliggjort nya former av informationsutbyte och kontakter mellan människor. Ytterligare ett karaktärsdrag i det senmoderna samhället, som torde vara av särskild betydelse för unga, är människors upptagenhet av den egna identiteten och identitetsskapande som källa till mening och engagemang. 

En central fråga är på vilka sätt som det senmoderna samhällets karaktärsdrag inverkar på ungas levnadsvanor och hälsa. Den här kursen syftar till att belysa levnadsvanor och hälsa bland unga människor idag, med fokus på den grupp som ibland kallas för ”Smartphonegenerationen”, ”iGen” eller ”Generation Z” (dvs. födda från mitten av 1990-talet till början av 2000-talet). Kursen redogör för begrepp som är centrala för studiet av ungas levnadsvanor och hälsa, och presenterar empiriska resultat från studier av ungas levnadsvanor och hälsa. Kursen redogör också för centrala aspekter av det senmoderna samhället såsom individualisering, globalisering, digitalisering och identitetsskapande. Vidare diskuteras möjliga kopplingar mellan karaktärsdrag i det senmoderna samhället och levnadsvanor och hälsa bland unga idag.

Händer håller fram mobiltelefoner
Ungdom i det senmoderna samhället: Smartphonegenerationen ur ett folkhälsoperspektiv, 7,5 hp. Foto: Mostphotos

Information till antagna sommaren 2024

Kursen startar 3 juni. Klicka på pilen för information om de tre kursförberedande steg du behöver genomföra för att påbörja dina studier. Mer information om kursen finns sedan under flikarna Kursupplägg och Schema.

1. Aktivera ditt universitetskonto

För att kunna registrera dig på kursen och få tillgång till universitetets IT-tjänster behöver du aktivera ditt universitetskonto.

Aktivera ditt universitetskonto här

2. Registrera dig på kursen

För att behålla din plats på kursen behöver du registrera dig i Ladok för studenter senast 20 juni.

Logga in i Ladok för studenter här

3. Logga in i Athena

Vi använder lärplattformen Athena för undervisning och examination.
Det är viktigt att du loggar in i Athena innan kursstart för att ta del av kursupplägget.

För att logga in i Athena behöver du först ha registrerat dig på kursen.

Logga in i Athena här

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet erbjuder dig som har en varaktig dokumenterad
funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd i studierna.

Observera att du behöver ett intyg från Stockholms universitet även om du har särskilt pedagogiskt stöd vid ett annat lärosäte.

Mer information om detta hittar du på webbsidan Studera med funktionsnedsättning

Har du frågor är du välkommen att kontakta Studievägledningen via e-postadress studievagledare.publichealth@su.se.

Mer information

Besök gärna webbsidan En lyckad start för mer information om studiestarten vid Stockholms universitet

Frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Utbildningsadministrationen via
e-postadress kursadmin.publichealth@su.se.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen baseras på digitalt material som tillgängliggörs via en lärplattform, framförallt i form av förinspelade föreläsningar. Därutöver består kursen av enskilt arbete. Kursen ges helt på distans utan fysiska träffar. Notera dock att en av examinationerna är en skriftlig salstentamen som genomförs på plats vid Stockholms universitet.

  Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men vissa inslag av undervisning på engelska kan förekomma. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen: 

  Kursbeskrivning PH25G0 2024 (267 Kb)

   

  Kursansvariga

  Sara Brolin Låftman

  Examination

  Kunskapskontroll och examination

  Kursen examineras genom ett webbaserat flervalstest samt en skriftlig salstentamen. Ordinarie tillfälle för salstentamen är torsdagen den 8 augusti 2024 kl. 14-17. Examinationstillfälle 2 för salstentamen är i september 2024, exakt dag och tid meddelas senare.

  I kursen ingår också webbaserade quiz som berör kursens olika delar. Godkänt resultat på samtliga quiz är ett kurskrav.

  Examinationen sker på svenska.

  Mer information om examinationsformerna hittar du i kursbeskrivningen. Betygskriterier meddelas vid kursstart.
   

  Examinator

  Sara Brolin Låftman

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges på distans under veckorna 23–32, 2024. Kursens fullständiga planeringar hittar du i lärplattformen Athena. 

  En salstentamen ges på plats den 8 augusti kl 14-17 på Stockholms universitet. Tillfällen för omtentamen publiceras senare. 

  Drop-in-träff på Zoom tisdagen den 11 juni kl 12.00-12.30 (deltagande är frivilligt)

  Drop-in-träff på Zoom tisdagen den 25 juni kl 12.00-12.30 (deltagande är frivilligt)

  Flervalstestet som examinerar del 1 av kursen är tillgängligt i Athena:
  •    Måndag 24 juni kl 9.00 – tisdag 25 juni kl 17.00 (examinationstillfälle 1)
  •    Måndag 19 augusti kl 9.00 – tisdag 20 augusti kl 17.00 (examinationstillfälle 2)

  I kursen ingår instuderingsfrågor i form av webbaserade quiz som berör kursens olika delar. Godkänt resultat på samtliga quiz är ett kurskrav. Instuderingsfrågorna (quizen) är tillgängliga i Athena under hela kursens gång.
   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå