Ungdom i det senmoderna samhället: Smartphonegenerationen ur ett folkhälsoperspektiv, 7,5 hp

Den här kursen syftar till att belysa levnadsvanor och hälsa bland unga människor idag, med fokus på den grupp som ibland kallas för ”smartphonegenerationen”, ”iGen” eller ”Generation Z”.

Det senmoderna samhälle som dagens unga växer upp i präglas av individualisering och globalisering. Dessutom har tekniken fått en allt större betydelse, inte minst genom digitaliseringen som möjliggjort nya former av informationsutbyte och kontakter mellan människor. En central fråga är på vilka sätt som karaktärsdrag i det senmoderna samhället inverkar på ungas levnadsvanor och hälsa.

Den här kursen syftar till att belysa levnadsvanor och hälsa bland unga människor idag, med fokus på den grupp som ibland kallas för ”smartphonegenerationen”, ”iGen” eller ”Generation Z” (dvs. födda från mitten av 1990-talet till början av 2000-talet).

Kursen redogör för centrala aspekter av det senmoderna samhället såsom individualisering, globalisering och digitalisering. Kursen presenterar också empiriska resultat från studier av ungas levnadsvanor och hälsa. Vidare diskuteras möjliga kopplingar mellan karaktärsdrag i det senmoderna samhället och levnadsvanor och hälsa bland unga idag.

OBS: anmälan till sommarkursen öppnar 20 februari och stänger 16 mars 2020

Händer håller fram mobiltelefoner
Ungdom i det senmoderna samhället: Smartphonegenerationen ur ett folkhälsoperspektiv, 7,5 hp. Foto: Mostphotos

Kursupplägg

Undervisning

Undervisningen baseras på interaktivt material som tillgängliggörs via en lärplattform (t. ex. inspelade föreläsningar), därutöver består kursen av enskilt arbete. Kursen ges helt på distans utan fysiska träffar. Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

Examination

Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom ett webbaserat flervalstest under den första delen av kursen samt en avslutande individuell inlämningsuppgift.
Examinationen sker på svenska.

Information om betygssättning finns tillgänglig i kursplanen.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kursen ges på distans under veckorna 24–32, 2020.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Kontakt

Studierektor på grundnivå och avancerad nivå
Ylva B Almquist: studierektor.ga.publichealth@su.se

Studievägledare
Anna Nyström: studievagledare.publichealth@su.se

Utbildningsadministratör
Linda Rämö: kursadmin.publichealth@su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen