Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ungdom i det senmoderna samhället: Smartphonegenerationen ur ett folkhälsoperspektiv

Den här kursen syftar till att belysa levnadsvanor och hälsa bland unga människor idag, med fokus på den grupp som ibland kallas för ”smartphonegenerationen”, ”iGen” eller ”Generation Z”.

Det senmoderna samhälle som dagens unga växer upp i präglas av individualisering och globalisering. Dessutom har tekniken fått en allt större betydelse, inte minst genom digitaliseringen som möjliggjort nya former av informationsutbyte och kontakter mellan människor. Ytterligare ett karaktärsdrag i det senmoderna samhället, som torde vara av särskild betydelse för unga, är människors upptagenhet av den egna identiteten och identitetsskapande som källa till mening och engagemang. 

En central fråga är på vilka sätt som det senmoderna samhällets karaktärsdrag inverkar på ungas levnadsvanor och hälsa. Den här kursen syftar till att belysa levnadsvanor och hälsa bland unga människor idag, med fokus på den grupp som ibland kallas för ”Smartphonegenerationen”, ”iGen” eller ”Generation Z” (dvs. födda från mitten av 1990-talet till början av 2000-talet). Kursen redogör för begrepp som är centrala för studiet av ungas levnadsvanor och hälsa, och presenterar empiriska resultat från studier av ungas levnadsvanor och hälsa. Kursen redogör också för centrala aspekter av det senmoderna samhället såsom individualisering, globalisering, digitalisering och identitetsskapande. Vidare diskuteras möjliga kopplingar mellan karaktärsdrag i det senmoderna samhället och levnadsvanor och hälsa bland unga idag.

Händer håller fram mobiltelefoner
Ungdom i det senmoderna samhället: Smartphonegenerationen ur ett folkhälsoperspektiv, 7,5 hp. Foto: Mostphotos

Information till antagna sommaren 2022

Vi ber dig ta del av viktig information nedan och följa tre kursförberedande steg innan den 15 maj.

1. Aktivera ditt universitetskonto

För att kunna registrera dig på kursen och få tillgång till universitetets IT-tjänster behöver du aktivera ditt universitetskonto.

Aktivera ditt universitetskonto här

2. Registrera dig på kursen

För att behålla din plats på kursen behöver du registrera dig i Ladok för studenter senast den 15 maj.

Logga in i Ladok för studenter här

3. Logga in i Athena

Vi använder lärplattformen Athena för undervisning och examination.
Det är viktigt att du loggar in i Athena innan kursstart för att ta del av kursupplägget.

För att logga in i Athena behöver du först ha registrerat dig på kursen.

Logga in i Athena här

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet erbjuder dig som har en varaktig dokumenterad
funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd i studierna.

Mer information om detta hittar du på webbsidan Studera med funktionsnedsättning

Har du frågor är du välkommen att kontakta Studievägledningen via e-postadress studievagledare.publichealth@su.se.

Mer information

Besök gärna webbsidan En lyckad start för mer information om studiestarten vid Stockholms universitet

Frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Utbildningsadministrationen via
e-postadress kursadmin.publichealth@su.se.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen baseras på digitalt material som tillgängliggörs via en lärplattform, framförallt i form av förinspelade föreläsningar. Därutöver består kursen av enskilt arbete. Kursen ges helt på distans utan fysiska träffar.

  Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men vissa inslag av undervisning på engelska kan förekomma. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen:

  Kursbeskrivning PH25G0 Sommarterminen 2022 (128 Kb)

  Kursansvariga

  Sara Brolin Låftman och Johan Svensson

  Examination

  Kunskapskontroll och examination
  Kursen examineras genom ett webbaserat flervalstest under den första delen av kursen samt en avslutande individuell hemtentamen.

  Examinationen sker på svenska.

  Mer information om flervalstestet och hemtentamen, samt betygskriterier, hittar du i kursbeskrivningen (ovan under rubriken Undervisning).

  Examinator

  Sara Brolin Låftman

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges på distans under veckorna 23–31, 2022.

  Registrerade studenter kommer åt detaljerat schema för denna kurs i Athena.

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå