Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Visuell kommunikation

Ämnet visuell kommunikation handlar om hur koncept och idéer visualiseras. Kursens övergripande syfte är att ge en introduktion till visuell kommunikation, genom att göra studenten förtrogen med grundläggande teoretiska begrepp och modeller samt ämnets historiska utveckling.

Kursen fokuserar primärt, men inte enbart, på visuell kommunikation inom en marknadskommunikativ kontext.

Delämnen som behandlas är den visuella kommunikationens historia, visuella kommunikationsmodeller, informationsdesign, typografi inom visuell kommunikation samt designprocesser. Under kursen diskuteras även målgruppsanpassning och tillgänglighet i olika medier.

Målet är vidare att studenten efter kursen ska ha en grundläggande förståelse för hur de teoretiska kunskaperna kan tillämpas i praktisk visuell kommunikation. Centrala teman är ändamålsenlighet, lämplighet, idéhöjd och funktionalitet i det givna sammanhanget.

 • Kursupplägg

  Kursens arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).

  Undervisningsspråket är svenska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment
  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Gruppuppgift 1.
  3. Individuell uppgift.
  4. Gruppuppgift 2.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kurskoordinator: Gustav Innala
  Kursansvar: David Valldeby