Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Det nordliga i litteraturen: föreställningar, förväntningar och förhandlingar

På kursen undersöker vi hur det nordliga konstrueras i mötet mellan de romanska och skandinaviska kulturerna. Med hjälp av översättnings- och receptionsteorier, samt begrepp som nordicitet och borealism, undersöker vi svenska översättningar av romansk litteratur, litteraturrecensioner, artiklar i dagspress, bloggar samt litteraturprogram i radio och tv

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till höstterminen 2022! Har du blivit antagen till någon av våra kurser? Då är det viktigt att du tar del av nedanstående information. Vi hälsar dig varmt välkommen som student och hoppas att du ska trivas hos oss!

Webbregistreringstider HT22

Registrering inför varje termin är obligatorisk och görs via student.ladok.se. Webbregistreringen för våra kurser vid Romanska och klassiska institutionen HT22 är öppen 8-14 augusti 2022 (OBS! Vissa kurser har öppet längre för registrering, besök Ladok för exakt datum).

Våra utlandskurser Franska I i Frankrike och Spanska I i Spanien har öppet för webbregistrering 8-11 augusti. Om du inte registrerar dig i tid kommer du automatiskt att bli struken från din plats på kursen som då ges till en reserv.

Är du ny student hos oss? Då är det viktigt att du följer instruktionerna på sidan Ny student för att komma igång med dina studier su.se/romanska-och-klassiska-institutionen/utbildning/ny-student

Kan du inte registrera dig? Kontakta expedition.romklass@su.se senast 14 augusti.

Mer information finns på vår hemsida

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

NASA Satellites See Santa's North Pole
Foto by NASA Goddard Photo and Video - CC BY 2.0 license

Kursens syfte är att studera hur föreställningar om det nordliga framträder och uppkommer när romansk och skandinavisk kultur möts. Genom att studera framförallt svenska översättningar, samt reception av litteratur och kultur från främst de romanska språkområdena, övar vi på att känna igen och analysera de nordliga föreställningar, förväntningar och förhandlingar som uppstår när litteratur och kultur från romanska och andra språkområden samspelar med och förmedlas till en svensk publik. Kursen syftar även till att ge förståelse för hur andra kulturer kan vara identitetsskapande för Norden. Kursen utgår ifrån översättnings- och receptionsteorier, och hämtar metodologisk inspiration från områden såsom narratologi, imagologi och postkolonialism. Vi studerar olika typer av material, till exempel läroböcker, översättningar, paratext, författarpresentationer samt litteraturrecensioner och artiklar i dagspress och tidskrifter, bloggar samt litteraturprogram i radio och tv.

Den här kursen är på avancerad nivå och en examen om 180 hp i humaniora, samhällsvetenskap eller juridik krävs för att kunna gå kursen. Dessutom krävs svenska 3 och engelska 6.

Undervisningen ges på distans och sker mestadels på svenska, men delvis också på engelska.

Välkommen!

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i menyn till höger. I den här beskrivningen förtydligar vi hur vi genomför kursen i praktiken. Kursupplägget ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av lärarna under lektionerna. Tveka inte att fråga lärarna om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema”. Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Undervisning

  Denna kurs består av föreläsningar och seminarier som leds av olika lärare, flera av dessa är gästföreläsare från utländska universitet. Dessutom innehåller den grupparbete och en avslutande workshop. Även muntliga presentationer kan förekomma under kursen. Du förbereder dig inför varje lektion med att läsa relevanta delar ur kurslitteraturen. Kursmaterial, i form av t.ex lärarpresentationer eller reflektionsfrågor kring litteraturen, läggs kontinuerligt upp på vår läroplattform. Där finns också en lektionsplanering och tydliga läsanvisningar. På lektionen förväntas du delta aktivt och bidra till diskussionen.

  Målet med kursen är att du ska kunna:

  -visa kunskap och förståelse för stereotypa och komplexa föreställningar om det nordliga i olika typer av diskursivt material

  -visa förmåga att med etablerade begrepp och metoder om det nordliga i romanska litteraturer och kulturer, samt genomföra en egen undersökning

  -visa färdighet att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera egna och andras slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

  Examination

  Kursen examineras genom en kursuppsats och en muntlig presentation under den avslutande workshopen. Examinationerna kan utföras på svenska eller engelska. Alla skriftliga uppgifter måste skrivas och presenteras med egna ord och baserat på dina egna reflektioner över ämnet. Citat ur referenslitteratur som illustrerar dina resonemang måste anges korrekt med citattecken och källan. För allmän information om fusk och plagiering, se även Stockholms universitets regelbok om regler för tentamen och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Examinator

  Mickaëlle Cedergren
  Cecilia Schwartz
  Christophe Premat

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentären

   

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  För frågor om registrering, schema, omregistrering, anmälan till examinationer, utlämning av salsexaminationer och övrig studieadministration.

  Studentexpedition - franska, antik grekiska och latin
  Studentexpedition - italienska och spanska
  Studentexpedition - latinamerikastudier & portugisiska
  Amanuens - antik grekiska & latin