Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Transnationell migration

Människor blir alltmer rörliga men det blir allt svårare för outbildade migranter att ta sig över nationella gränser. Detta har lett till ökande illegal migration, staters försök att reglera detta, samt debatter om migranters rättigheter. I denna kurs undersöks den förändrande relationen mellan transnationell rörlighet, statlig reglering, och migranters erfarenheter, ur globalt och historiskt perspektiv.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

    Schemat finns på Athena.

  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

    Kurslitteraturen finns publicerad på Athena.