Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Individuellt handledd läskurs

Kort beskrivning av kursen finns i kursplanen i den högra spalten.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

    Kommer senare