Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Centrala teman i samtida antropologi

Kursen erbjuder en selektiv översikt över ett antal aktuella empiriska och teoretiska teman eller fält inom dagens antropologi.

Teman och litteratur byts ut kontinuerligt för att hålla kursen aktuell. Stor vikt kommer att läggas på att kontextualisera och historisera de teman som behandlas för att därmed skapa en tydligare förståelse av hur dagens antropologi har utvecklats.