Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i hälsoinformatik

Masterprogrammet i hälsoinformatik vänder sig till dig som är intresserad av IT och teknik och som vill kunna tillämpa dina kunskaper och färdigheter inom medicin, vård och omsorg.

Du får lära dig metoder som är nödvändiga för att utveckla vården genom datorbaserad informations- och kunskapshantering.

Hälsoinformatiker kan ha sin grundutbildning inom antingen vård, medicin eller teknik.

Programmet ger en ”joint degree” från Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Läs mer på programmets engelska sida