Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i socialantropologi

 • 180 hp

Socialantropologi handlar om världens människor och om mångfald. I vår tid blir världen alltmer sammanhängande samtidigt som lokala skillnader lever vidare.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här idan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Socialantropologin belyser hur dessa variationer i mänskligt liv, tänkande och handlande uppstår, hur de upplevs och vad de får för sociala konsekvenser. Men också vad människor och samhällen har gemensamt. Det jämförande perspektivet ger fördjupande insikter om samhällen och deras människor, institutioner och värderingar. Programmet ger dig en förståelse för de sociala och kulturella sammanhangens betydelse för hur vi förhåller oss till och tolkar vår omvärld. Du läser om samtidsfrågor som berör grunderna för social gemenskap och solidaritet, och om maktutövande och ojämlikhet under skiftande samhälls- och miljöförhållanden. Forskningen vid institutionen återspeglas i utbudet av de kurser som ingår i programmet. Till de aktuella forskningsområdena hör globaliseringens sociala och kulturella aspekter, utvecklings- och miljöfrågor; organisation och marknad; genus och sexualitet; medier; politik; migration och mångfald.

Programmet ger möjlighet till individuell profilering av din kandidatexamen genom val av breddningsämnen, fältarbete och uppsatstema. Denna profilering kan ytterligare stärkas i en masterutbildning i socialantropologi.

 • Programöversikt

  År 1

  Ger grundläggande kunskaper i socialantropologi genom kurserna socialantropologi I, 30 hp och socialantropologi II, 30 hp.

  Socialantropologi I

  Socialantropologi II

  År 2

  Du läser valfria kurser inom andra ämnesområden på högskolenivå i Sverige eller utomlands. Du kan också välja att göra en termins kvalificerad arbetspraktik (30 hp).
  Läs mer om breddningsåret.

  År 3

  Ger fördjupade kunskaper i socialantropologi genom studier av aktuella socialantropologiska debatter, metod och genom ett längre fältarbete. Årskursen och programmet avslutas med ett examensarbete där vetenskapliga metoder och teorier som har tillgodogjorts under utbildningen används.

  Delkurser hösttermin

  Schema

  Aktuella socialantropologiska debatter (kursen ges på engelska) 7,5 hp

  Kursen belyser forskningsinriktningar som bedöms som viktiga för att förstå antropologins utveckling i dag.

  Uppsatsförberedande kurs, 7,5 hp

  Kursen syftar till att ge en grundläggande introduktion till hur man skriver en vetenskaplig uppsats. Under kursen lär du dig både formalia för uppsatsskrivande och hur man identifierar och utvecklar en antropologisk frågeställning. Du lär dig också hur du kan finna ett empiriskt material med hjälp av olika metoder samt hur ditt empiriska material kan presenteras i en etnografisk text.

  Transnationell antropologi, 15 hp

  Delkursen diskuterar vad transnationell antropologi och hur ämnet har växt fram historiskt. Det följs av det som utgör huvuddelen av delkursen. Vi fördjupar oss i ett antal teman inom ämnet. Mot bakgrund av det vi läst diskuterar hur transnationell antropologi och dess analytiska och teoretiska bidrag hjälper till att forma samtida antropologi.

  Delkurser vårtermin

  Fältarbete, 15 hp

  Studenten genomför ett fältarbete. Fältarbetet ska bygga på antropologiska forskningsmetoder och utgöra grunden för kandidatuppsatsen. Fältarbetet kan genomföras i Sverige eller i en annan del av världen. Studenten är själv ansvarig för fältarbetets finansiering. Fältarbetet avrapporteras skriftligen i form av en fältrapport.

  Kandidatuppsats, 15 hp

  Kursen innebär författandet av kandidatuppsats på 8000-10000 ord (20-25 sidor). Kandidatuppsatsen skrivs individuellt och friheten att välja ämne är stor. Uppsatsen skall framförallt visa på en förmåga att söka upp och ta till sig information från olika källor som på ett självständigt sätts sammanställas med utgångspunkt i uppsatsens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. Skrivandet sker i samråd med en individuell handledare. Kandidatuppsatsen ventileras under ett seminarium vid terminens slut.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Socialantropologer har hela världen som arbetsfält och kan arbeta inom statliga verk, internationella organisationer och företag och beröra allt från bistånd och integration till miljöfrågor, samhällsplanering, marknadsföring och kommunikation. Arbetsuppgifterna kan vara informationsinhämtning, utredningar och undervisning. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen. Huvudämne för examen är Socialantropologi.

  Läs om oss på vår hemsida www.socant.su.se

 • Kontakt

  Stockholms universitet
  Socialantropologiska institutionen
  10691  STOCKHOLM
  Tel 08-162000

  Besöksadress: Universitetsvägen 10B, plan 6

  Studentexpedition
  E-post: socant@socant.su.se

  Studievägledning
  E-post: studievagledare@socant.su.se

  www.socant.su.se