Polska - kandidatkurs, 30 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge säkra teoretiska och praktiska kunskaper i det polska språket, erfarenhet av vetenskapligt arbete, samt goda kunskaper i polsk språk- och litteraturhistoria. Kursen läses avs. kandidatexamen. Kursen är användbar för alla som behöver mycket goda kunskaper i polska i sin yrkesutövning eller i annan verksamhet, samt för alla som vill få viss erfarenhet av vetenskapligt arbete.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen