Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi

  • 7,5 hp

I kursen ges en översikt över ryskt samhällsliv, politik och ekonomi samt en djupare analys av vissa problem. Frågor om Rysslands plats i det internationella samfundet liksom också den sovjetiska bakgrunden till den nuvarande situationen uppmärksammas.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.