Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tjeckiska I A

Kursen ger en introduktion till tjeckiska språket, till de grundläggande strukturerna och ordförrådet i tjeckiskan. Kursen ger även en introduktion till tjeckisk historia, geografi, ekonomi och samhälle. Kursen kräver inga förkunskaper i språket.

Kursen är användbar för alla yrken och anställningar där kunskaper i och om tjeckiska språket och om tjeckisk historia och kultur krävs eller är en konkurrensfördel.

Terminsaktuell info, schema för din kurs, etc, hittar du på kurssidan för tjeckiska ==>