Tjeckiska I A, 15 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till tjeckiska språket, till de grundläggande strukturerna och ordförrådet i tjeckiskan. Kursen ger även en introduktion till tjeckisk historia, geografi, ekonomi och samhälle. Kursen kräver inga förkunskaper i språket. Kursen är användbar för alla yrken och anställningar där kunskaper i och om tjeckiska språket och om tjeckisk historia och kultur krävs eller är en konkurrensfördel.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen