Politisk sociologi, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge en introduktion till ledande teman inom politisk sociologi de senaste 50 åren, med tonvikt vid dagsaktuell forskning. Under kursens gång kommer att diskuteras bland annat kollektivt handlande, tillit och korruption, sociala rörelser, etniska konflikter, nationalism, globalisering och framväxten av nya politiska partier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen