Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Personalvetenskap

Kursen Personalvetenskap är den tredje terminen på Kandidatprogrammet i Personal, arbete och organisation.

Den personalvetenskapliga kursen löper över en termin och har en ekonomisk betoning. Kursen består av fyra delkurser; två av delkurserna anordnas av andra institutioner och två av delkurserna anordnas av Sociologiska institutionen.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Företagsekonomi för personalvetare, 6 hp: Kursen anordnas av Sociologiska institutionen. Delkursen är en företagsekonomisk översiktskurs som introducerar företagsekonomiska begrepp och teorier. Studenterna orienteras i ämnen som organisering, marknadsföring, redovisning samt beslutsfattande och kalkylering. Den ges på halvfart, parallellt med kursen Personalekonomi.

  Personalekonomi 9 hp: Kursen anordnas av Sociologiska institutionen. Delkursen fördjupar de företagsekonomiska kunskaperna på områden som berör personal-, tid- och kompetensredovisning. Målet är att ge studenten grundläggande kunskaper i ämnen som sammanförs under namnet Personalekonomi. Den ges på halvfart, parallellt med kursen Företagsekonomi för personalvetare.

  Löner, lönestruktur och lönebildning, 7,5 hp: Kursen anordnas av AKPA. Delkursen introducerar nationalekonomins grundläggande modell av efterfrågan och utbud och hur den används för att diskutera löner och sysselsättning/arbetslöshet. Inom delkursen presenteras även löneskillnader över tid och praktisk lönebildning där partrelationer ingår.

  Personalarbete I, 7,5 hp: Kursen anordnas av Institutionen för pedagogik och didaktik.Delkursen syftar till att integrera kunskaper och färdigheter från beteendevetenskapliga och personalvetenskapliga perspektiv.

   

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och seminarier. I de fall deltagande i undervisningen är obligatorisk framgår det av delkursplanerna. 

  Examination

  I delkursplanerna återfinns information om examinationsformer för respektive delkurs.

  Examinator

  Examinator och kursansvarig för respektive delkurs:

  Företagsekonomi för personalvetare: Kristina

  Personalekonomi: Gitte Blomgren

  Löner, lönestruktur och lönebildning:

  Personalarbete 1:

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema V21

 • Kursrapporter