Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Personalvetenskap

 • 30 hp

Kursen Personalvetenskap är den tredje terminen på Kandidatprogrammet i Personal, arbete och organisation.

Den personalvetenskapliga kursen löper över en termin och har en ekonomisk betoning. Kursen består av fyra delkurser; två av delkurserna anordnas av andra institutioner och två av delkurserna anordnas av Sociologiska institutionen.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Företagsekonomi för personalvetare, 6 hp: Kursen anordnas av Sociologiska institutionen. Delkursen är en företagsekonomisk översiktskurs som introducerar företagsekonomiska begrepp och teorier. Studenterna orienteras i ämnen som organisering, marknadsföring, redovisning samt beslutsfattande och kalkylering. Den ges på halvfart, parallellt med kursen Personalekonomi.

  Personalekonomi 9 hp: Kursen anordnas av Sociologiska institutionen. Delkursen fördjupar de företagsekonomiska kunskaperna på områden som berör personal-, tid- och kompetensredovisning. Målet är att ge studenten grundläggande kunskaper i ämnen som sammanförs under namnet Personalekonomi. Den ges på halvfart, parallellt med kursen Företagsekonomi för personalvetare.

  Löner, lönestruktur och lönebildning, 7,5 hp: Kursen anordnas av AKPA. Delkursen introducerar nationalekonomins grundläggande modell av efterfrågan och utbud och hur den används för att diskutera löner och sysselsättning/arbetslöshet. Inom delkursen presenteras även löneskillnader över tid och praktisk lönebildning där partrelationer ingår.

  Personalarbete I, 7,5 hp: Kursen anordnas av Institutionen för pedagogik och didaktik.Delkursen syftar till att integrera kunskaper och färdigheter från beteendevetenskapliga och personalvetenskapliga perspektiv.

   

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och seminarier. I de fall deltagande i undervisningen är obligatorisk framgår det av delkursplanerna. 

  Examination

  I delkursplanerna återfinns information om examinationsformer för respektive delkurs.

  Examinator

  Examinator och kursansvarig för respektive delkurs:

  Företagsekonomi för personalvetare: Kristina

  Personalekonomi: Gitte Blomgren

  Löner, lönestruktur och lönebildning:

  Personalarbete 1: