Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Handledningsmetodik för handledare till socionomstudenter på verksamhetsförlagd utbildning

Kursen syftar till att integrera teori och praktik vid VFU-handledning av socionomstudenter.

Kursen ges endast för handledare och kan inte sökas externt.