Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Socialt arbete 5b: Verksamhetsfältet - perspektiv och färdigheter

Kursen ges under femte terminen i socionomprogrammet

Denna kurs ges endast inom program och kan ej sökas som fristående kurs.