Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete

Sjätte kursen i Socionomprogrammet. Denna kurs ges endast inom program och kan ej sökas som fristående kurs.

Det här är den sjätte kursen i socionomprogrammet. På den här terminen kommer du att fördjupa dig i forskningsmetoder och -analys. Du kommer även att skriva en forskningsplan samt ett självständigt examensarbete.

 • Kursupplägg

  I kursplanen kan du se vad kursen innehåller och vad du förväntas lära dig av att gå den.

  Delkurser

  FOPA   Forskningsmetoder, 7.5 hp

  FOME   Forskningsplanering, 7.5 hp

  SJAR   Självständigt arbete, 15 hp

  I kursplanen finner du mer detaljerad beskrivning av vad de olika delkurserna handlar om.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och handledning. För mer information om undervisning och handledning, se kursplanen.

  Möjlighet att skriva uppsats utomlands

  Du kan skriva din uppsats utomlands – eller välja att bara samla in din empiri i utlandet och sedan skriva ”hemma” i Stockholm. Du får då stå för hela arrangemanget kring din resa och vistelse själv.

  Beroende på hur lång din utlandsvistelse blir, får man göra överenskommelse med handledare på Institutionen för socialt arbete i Stockholm om hur handledningen ska läggas upp. Om du är borta hela tiden kan ni eventuellt kommunicera via Zoom/telefon/mejl.

  Du måste gå teorikurserna, Forskningsmetoder 7,5hp + Forskningsplanering 7,5hp, på universitetet innan du reser iväg. Så du kan vanligtvis tidigast planera att åka iväg efter examinationsseminariet på Forskningsplanen, som är en examinationsuppgift inom delkursen ”Forskningsplanering”. Kursavslut och seminariet liggen i mitten av terminen, det vill säga ca 10 veckor in i terminen.

  Det finns två inlämningsdatum för uppsatsen i slutet av terminen. Det finns möjlighet att ansöka om dispens för 1-2 veckors senare inlämning, med anledning av att du skriver din uppsats i utlandet. Ansökan om senare inlämning gör du till kursansvariga (uppsats@socarb.su.se). Väljer du själv att lämna i senare utan att ha fått förlängd skrivtid, räknas uppsatsinlämningen som försenad. En försenad uppsats kan få max C i betyg.

  När det gäller möjlighet till stipendier finns Minor Field Studies (MFS). Då är det arrangerat var du ska skriva din uppsats och med vilken inriktning. Kontakta Tina Wittsell (tina.wittsell@socarb.su.se) om du vill veta mer om MFS-stipendier.

  Examination

  I kursplanen hittar du information om vilka examinationsformer som används på de olika delkurserna. Där kan du också se vad som gäller vid frånvaro från obligatoriska inslag på delkurserna.

  Läs mer om institutionens regler och riktlinjer för examination

  Examinator

  Forskningsmetoder: Joakim Isaksson och Patrik Karlsson

  Forskningsplanering: Anneli Stranz och Pär Shön

  Självständigt arbete: Anneli Stranz och Pär Shön

  Examinatorsgrupp uppsatser:

  Lars Brännström
  Sanna Tielman Tärnström
  Petra Ulmanen
  Mikael Svenson
  Joakim Isaksson
  Klara Hussénius
  Katarina Kornaros
  Lisa Andersson
  Alexander Björk
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Forskningsmetoder: Joakim Isaksson (joakim.isaksson@socarb.su.se) och Patrik Karlsson (patrik.karlsson@socarb.su.se)

  Forskningsplanering: Anneli Stranz (anneli.stranz@socarb.su.se) och Pär Schön (par.schon@socarb.su.se)

  Självständigt arbete: Anneli Stranz och Pär Shön